` Volitatud töötlejad | ERPLY

ERPLY Volitatud töötlejad

Oma teenuste pakkumiseks võib ERPLY Grupp kaasata ja kasutada isikuandmete töötlemisel volitatud töötlejaid, kes seeläbi omavad ligipääsu Kliendi Andmetele. See leht annab ülevaate meie volitatud töötlejatest, kus nad asuvad ja millist rolli nad töötlemisel täidavad. Terminid, mida on sellel lehel kasutatud, kuid ei ole siin määratletud, omavad sama tähendust mis Kasutajatingimustes või Kliendi ja ERPLY vahelises kasutuslepingus (“Leping”).

Kolmandad osapooled

ERPLY kasutab kolmandaid osapooli, et pakkuda teenuse infrastruktuuri, ning kliendituge ja teavitusi meie klientidele. Enne kolmanda osapoole kaasamist hindab ERPLY tema privaatsuse, turvalisuse ja konfidentsiaalsuse meetmeid ja sõlmib lepingu, mis tagab vajaliku andmekaitse taseme meie klientidele.

Infrastruktuuri volitatud töötlejad

ERPLY võib kasutada järgmisi volitatud töötlejaid, et majutada Kliendi Andmeid või pakkuda muud infrastruktuuri, mis aitab meil teenust pakkuda:

Nimi Volitatud tegevus Riik
Amazon Web Services Pilveteenuse pakkuja Ameerika Ühendriigid
LiquidWeb Pilveteenuse pakkuja Ameerika Ühendriigid
Hetzner Pilveteenuse pakkuja Ameerika Ühendriigid

Teised volitatud töötlejad

ERPLY võib kasutada järgmisi volitatud töötlejaid, et pakkuda teisi Teenuse funktsioone:

Nimi Volitatud tegevus Riik
Google E-maili, Majutuse ja Analüüsi teenusepakkuja Ameerika Ühendriigid
Mailchimp E-maili teenusepakkuja Ameerika Ühendriigid
Slack Klienditoe ja Müügi kommunikeerimise teenusepakkuja Ameerika Ühendriigid
Chatlio Müügi kommunikeerimise teenusepakkuja Ameerika Ühendriigid
JIRA Klienditoe teenusepakkuja Austraalia
Teamviewer Klienditoe teenusepakkuja Saksamaa
GoToAssist Klienditoe teenusepakkuja Ameerika Ühendriigid
Recurly Arveldamise teenusepakkuja Ameerika Ühendriigid

Uuendused

Vastavalt ERPLY kasvamisele võivad isikuandmete töötlemisele kaasatud volitatud töötlejad muutuda. Kaasates mõnda uut volitatud töötlejat, teavitame sellest ka konto omanikku vastavalt andmetöötluse lepingus sätestatud tingimustel, kui ka siin. Soovitame külastada seda lehte tihedalt, et olla kursis jooksvate uuendustega.