Teenindus

Seadmete ajalugu, töökäsud ja arved - kõik korraga kättesaadav!

Ülevaade kliendi tellimustest (töökäsud), tööde teostamistest (tööde aktid) ja esitatud arvetest on kogu aeg olemas ning taasesitatav igal ajahetkel. Saate võimaldada kliendile kogu hooldusajalugu koos vastava dokumentatsiooniga ükskõik mis ajahetkel PDF failina.

Klient:

Autoasi kasutab ERPLY't
ERPLY hooldustööde ja töökäskude moodul sobib järgmistele valdkondadele:
  • Autode hooldus
  • Objektide haldus ja väljakutsetele vastamine
  • Masinate plaanilised hooldustööd
  • Teenustööde teostamine kliendi juures, töökäsu väljastamine, akteerimine

Sõidukite registerSõidukit on võimalik otsida VIN koodi, kliendi nime või müügikuupäeva järgi.
● ● ●
Sõiduki otsing VIN koodi järgi


Leides õige sõiduki avaneb selle kaart, millel on kõik varasemad toimingud ja hooldustööd ajalises järjestuses. Soovi korral saab trükkida välja kogu hooldusajaloo või müügiarved.
● ● ●
Auto hoolduskaart


Töökäsu sisestamine võib saada alguse juba kliendi telefonikõne käigus. Nii on võimalik kiiresti fikseerida kliendi kontaktid ning tekkinud probleemid või soovid.
● ● ●
võimalus fikseerida probleemid


Tööaja planeerimine toimub kohe tööd vastu võttes. Hetkega saab kliendile teavitada, millal probleeme õnnestub lahendada. Väljakutsete puhul saab leida esimese vakantse teenindaja.
● ● ●
kalenderplaan


Töökäsku lõpetades valitakse tehtud tööd ning paigaldatud tooted. Need jõuavad automaatselt müügiarvele, mis väljastab omakorda laost kaubad. Töökäsule toote valimise hetkes on see laost broneeritud. Selline lähenemine aitab ka ostujuhtidel paremini laovarusid planeerida. Juhul, kui plaanilise hoolduse töökäsk on juba sisestatud, teab laomeeskond, et varuosad on kliendile juba broneeritud.
● ● ●
Töökäsud arveks


Arve saab kliendile saata PDF failine otse e-mailile. Arvete laekumisi saab pangast importides arvetega mugavalt siduda. Kliendi saldo on juba järgmise töökäsu vastuvõtmise hetkel teada.
● ● ●
Saldoteatis


Müügiarve väljatrükk, millele saate lisada oma logo, mitmeid firmarekvisiite ja reklaamtekste.
● ● ●
Müügiarve väljatrükk