Berlin Back Office versioon 5.13.0

17. september 2018

Uued võimalused

 1. Meiliaadressi peitmine on nüüd seadistatav.
  Kontodel, mis kuuluvad andmekaitse üldmääruse reguleerimisalasse, on meiliaadressi peitmine tärnidega (“E-postiga saatmise logi” ja Kalender → Tegevused all) nüüd seadistatav. Lisatud on uus seadistusvõimalus: Seaded → Üldseadistused → Arvete saatmine e-mailiga → “Anonümiseeri aadressid logides”. Seadistus on vaikimisi peal, kuid seda saab maha võtta. Soovitame selle välja lülitada ainult juhul, kui e-kirjad edastatakse valdavalt äriklientidele ja e-posti aadresside talletamine tegevuste all on teie ettevõtte andmete säilitamise eeskirjaga kooskõlas.
 2. Ostudokumendi printimine erinevates keeltes.
  Ostudokumentidele on “Trüki / Saada” dialoogiaknasse lisatud rippmenüü “Keel”. Ostutellimuse või -arve printimisel ja/või meiliga saatmisel, on nüüd võimalik valida kas “Hetkel valitud keel” või valida mõni muu keel valikutest. “Hetkel valitud keel” prindib dokumendi selles keeles, mida parajasti kasutate ning tooteread prinditakse kujul, mil need olid dokumendile sisestatud. See võib olla kasulik juhul, kui tootenimesid on dokumendil üle kirjutatud või lisatud täiendavaid detaile. Teise keele valimisel prinditakse täielikult tõlgitud dokument, kus tootenimed võetakse tootekaardilt.
 3. Müügidokumentide väljatrükil käibemaksuga hindade kuvamine (bruto).
  Kontodel, kus kõik müügidokumendid on seadistatud “Jaemüügi algoritmile” (brutohinnapõhine arvutusmeetod), tekib täiendav rippmenüü Seaded → Üldseadistused → Müügidokumentide väljatrükid: “Arve ja saatelehe väljatrükil kuvatakse: netohinnad / brutohinnad”. Antud seadistusvõimalust (näidata väljatrükil brutohindasid) on palunud Soome kliendid.
 4. Toote “Laoaruanne” on ümber pööratud.
  Toote laoaruandes on muudetud info järjestust. Esimesel kohal on nüüd laoseisud, seejärel toote broneeringud. Tehingute ajalugu kuvatakse kõige viimasena, ning see on varasemaga võrreldes ümber pööratud: uuemad tehingud on nüüd eespool.
 5. Toote “Laoaruanne” on nüüd kompaktsem.
  “Laoaruanne” tootekaardil näitab nüüd vaikimisi vaid 100 viimast tehingut. Täielik tehingute ajalugu avaneb, kui vajutada lingile “Kuva kõiki”.
 6. Toote “Laoaruandes” kuvatavate ladude arv on nüüd seadistatav.
  Toote laoaruandes on igal kasutajal võimalik valida, kas ta soovib näha kõikide ladude laoseise, või ainult olulisemate ladude omasid: linkidel “Näita vähem” ja “Näita rohkem” klõpsates saab vaadet vahetada. “Olulisemate ladude” arv on vaikimisi 25; seda saab konto seadistustest muuta (Seaded → Üldseadistused → Ladu ja ost)
 7. Kassale on lisatud mitme valuuta tugi.
  Tegemist on lisamooduliga, mis võimaldab võtta Berlin POS-is sularaha vastu mitmes valuutas. Mooduli aktiveerimiseks võtke ühendust klienditoega.
  Lisaks aktiveerib klienditugi konfiguratsiooni parameetri “touchpos_sale_additional_currencies”, et defineerida, milliseid valuutasid kassas vastu võetakse.
 8. Lisatud on uus aruanne: Aruanded → Müügikampaaniad → Kampaaniate aruanne arvete lõikes. Selles kuvatakse sama infot, mis Kampaaniate aruandes, kuid tehingute kaupa summeeritult.
 9. Lisatud on uus konfiguratsiooniparameeter inventory_report_exclude_archived_products” = 1. Kui parameeter on kontole lisatud, siis laoseisu aruanne välistab alati arhiveeritud tooted (mis võib olla vajalik, kui aruanne laetakse aeglaselt või saab mälu täis).
 10. Konfiguratsiooniparameeter “disable_automatic_price_from_previous_quote” on nüüd toetatud ka Erply halduri (Back office ehk BO) Berlin versioonis. Kui see parameeter on kontol aktiveeritud, siis Erply haldur ja API ei võta hindade rakendumise aluseks eelnevalt kliendile koostatud pakkumisi. Vaikimisi, kui müügidokumendile valida toode, ja samale tootele on hiljuti tehtud kliendile ka pakkumine, rakendub pakkumisel olev hind.
 11. Vormidel, kus külgriba väljad on rühmitatud (kliendikaart, müügimoodul, PIM), on võimalik rühmitusi kokku koondada selleks, et peita mittevajalikke andmevälju. Erply jätab kasutajapõhiselt meelde, millised grupid on avatud ja millised koondatud.
 12. Kasutajatoe konsultandid ei pääse enam ligi klientide moodulile nendel kontodel, mis kuuluvad andmekaitse üldmääruse (GDPR) reguleerimisalasse.
 13. Toodete eksportfaili on lisatud pakkematerjalide kogused (pakkematerjalide koguste sisestamiseks tootekaardile saab klienditugi aktiveerida vastava lisamooduli).
 14. Eesti kliendid näevad nüüd versiooniuuenduse teavituses linki eestikeelsetele märkmetele.

Täiendused

 1. Lisatud on tai keele tugi.
 2. Lisatud on fääri keele tugi.
 3. Uuendatud on hispaania keele tõlked.
 4. Töökäsul tegevuste planeerimisel nupule “Lisa” vajutades avanev kalender töötas reeglipäratult. Nüüd on seda kohandatud töötama järgmiselt:
  1. Kui töökäsul on määratletud ladu, siis hüpikaken näitab vaid antud lao kalendrit.
  2. Vastasel juhul kuvatakse kalendrit, kus on välja toodud kõik töökäskude teostajate grupid.
 5. Kohandatud väljatrükki (Actual Reports) lisandus uus väli, mis võimaldab müügidokumentide väljatrükkidel kuvada iga toote laoseisu. (Väljade nimetused on “amountInStock”, “amountReserved”, ning “amountAvailable”.)
 6. Actual Reports’i müügidokumentide väljatrükkidel on nüüd väljad “payer…” ja “shipTo…” alati täidetud, olenemata konto seadetest ja sellest, kas arvel on eraldi maksja ja kaupade vastuvõtja või mitte.
  Standardväljatrükkidel on soovituslik kasutada “payer…” ja “shipTo…” välju “customer…” väljade asemel. Erinevad kontod võivad olla seadistatud erinevalt ja “Kliendi” semantiline tähendus võib erineda; Vanematel kontodel tähendab “Klient” tavaliselt kaupade vastuvõtjat, uuemate kontode puhul tähendab see maksjat.
 7. Actual Reports’i (kohandatud väljatrükkide loomise moodul) on ostudokumentide väljatrükkidele lisatud võimalus tootepildi lisamiseks igale tootereale.
 8. Arvelduskäsu vormile on lisatud väli “Ladu”. Arvelduskäsust koostatavad arved luuakse valitud lattu.
 9. Toodete eksport annab toodete neto- ning brutokaalu ühtses numbriformaadis.
 10. Kasutajagrupi seadete all on valikud “Lisa transport” ja “Maksuvabastus” nüüd nähtavad kõigile, sõltumata konto regioonist. Varasemalt olid need väljad aktiveeritud vaid Ameerika ning Kanada kontodel.
 11. Allalaetud PDF faili nimes võivad nüüd sisalduda ka vene tähed (kirillitsa).
 12. Nii nagu Erply halduri Classic versioonis, saab nüüd ka Berlin versioonis tabelivormidele paremklikata (näiteks “Ava link uuel vahelehel”). Hetkel toetab paremklikki vaid üks veerg igas tabelis (veergu eristatakse allajoonituna, kui sellele kursoriga peale minna).
 13. Ostudokumendi vormil on dokumendiridu muudetud kompaktsemaks.
 14. Täiendused aruandegeneraatoris:
  1. Veerg “ID” (Erply sisemine kliendi id) on lisatud kõikidesse tabelitesse.
  2. Tõlgitud on veateade, mis esineb, kui soovitakse grupeerida või sorteerida summeeritud veeru järgi (Nt väli Müügidokument → Makstud).
  3. Lisatud on uued veerud: Müügidokument → Komplekteerija, Müügidokument → Aasta ja kuu, Müügidokument → Maksetähtaeg.
  4. “Müügidokument” all olevaid veergusid “Aasta number” ja “Kuu number” saab nüüd grupeerida ja sorteerida.
  5. Kui grupeerida aruannet konkreetse väärtuse järgi, siis vahesumma rida kuvatakse samas numbri või kuupäeva formaadis, nagu ülejäänud andmed.

Parandused

 1. Parandatud: Valides müügiarvele klienti, kes on “EL-klient” või “EL-väline klient”, lisatakse nüüd korrektne käibemaksumäär 0%.
 2. Parandatud: Uue kasutaja loomisel polnud võimalik koheselt valida, millistele ladudele kasutajal õigused on. Seda sai teha vaid peale kasutajakaardi salvestamist.
 3. Parandatud: Kui komplekttooteid müüdi läbi arvelduskäsu, siis ei vähenenud komponentide laoseis.
 4. Parandatud: Ostutellimuste moodulis ei kuvatud kursoriga rea peale minnes dokumendi eelvaadet.
 5. Parandatud: Ostudokumentide väljatrükkidelt on eemaldatud valuuta EEK.
 6. Parandatud: Laoseisu aruanne arvestab nüüd ka parameetriga “users_can_only_see_own_warehouse_stock”.
 7. Parandatud: Pärast kinnitamata ostutellimuse saatmist e-mailiga kuvati tellimuse staatuseks “Kinnitatud”, mis ei vastanud tõele.