Berlin Back Office versioon 5.10.0

24. aprill 2018

Uued võimalused

 1. Et tõhustada e-kirja kohaletoimetamist, saadetakse Erplyst e-kirjad nüüdsest välja saatja aadressiga [email protected]
  E-kirjade saatmine meie enda domeenilt võimaldab meil sõnumeid korrektselt allkirjastada ja tõendada, et saadetud kiri pärineb Erply-st. Paljud vastuvõtvad e-posti serverid jälgivad, kas saatja aadress vastab päritoluserverile ning erinevuse korral määravad sõnumile suurema rämpsposti skoori või loobuvad vastuvõtmisest täielikult.Muudatus oli vajalik selleks, et viia Erply vastavusse e-posti heade tavade ja standarditega.Selleks, et kirja vastuvõtja siiski näeks, kellelt kiri on tulnud, ja saaks sellele ka vastata, lisame “From” aadressireale saatja ettevõtte nime ning lisame ka saatja e-posti aadressi “Reply-To” reale.Erplyst väljasaadetavad e-kirjad hakkavad välja nägema nii:

  From: Sample Company <[email protected]>
  Reply-To: Sample Company <[email protected]>
  
 2. Lisatud on pandipakendi tugi ka Erply halduris.
  Tootekaardil olevad väljad “Pandipakend” ja “Pandipakendi kogus” rakenduvad nüüd ka halduris müügidokumentidel.Teatud toodete müümisel peab kaupmees koguma tagatisraha (pandipakend või ringlustasu), mille saab Erplys eraldi mitte-laotootena ära kirjeldada. Seejärel aga ära siduda põhitootega.

  Väli “Pandipakendi kogus” võib jääda tühjaks ning ära täita vaid suuremate koguste puhul, näiteks müües komplekti, mis koosneb mitmest pudelist tuleks pandipakendi koguse lahtrisse märkida, mitme pudeli pandipakend kliendilt sisse nõuda tuleks. Pandipakend lisatakse müügidokumendile eraldi reana.Pandipakend on toetatud:

  • Berlin kassas;
  • Erply halduris müügiarvetel, -tellimustel ning -pakkumistel.


  Muutes põhitoote kogust, uuendatakse automaatselt ka pandipakendi kogust. Eemaldades põhitoote, eemaldatakse ka pandipakend.

  Pandipakendit ei lisata automaatselt ostudokumentidele, arvelevõtmise-mahakandmise aktidele ning laoliikumistele.

Täiendused

 1. Kui müügidokument, ostudokument, saldoväljavõte või maksemeenutus saadetakse e-mailiga, siis salvestatakse see Erplys tegevusena. Kui vastav moodul on aktiveeritud, on tegevusi näha “Kalender” “Tegevused” alt.  Müügidokumentidel näeb saatmisajalugu ka “…” nupule klikates “E-postiga saatmise logi” alt. Et vältida üleliigse isikliku info säilitamist, ei kuva need kirjed enam saatja ja saaja täisaadresse. Aadressid peidetakse osaliselt: näiteks "[email protected]" kuvatakse "[email protected]".
 2. Verifone Finland või Nixpay (koos Atos Worldline terminaliga) maksete puhul kuvab kassa kasutajale veateate, kui kontole ei ole seadistatud moodulit “Transaction Time of a Payment”. Vastav moodul on vajalik Verifone Finland ja Nixpay makseteks ning vajadusel saab selle aktiveerida kasutajatugi.
 3. Kasutaja saab oma parooli muuta nüüd ka Kasutajate nimekirjas (“Seaded” “Kasutajad”). Varemalt sai seda teha vaid Töötajate nimekirjas.
 4. Mõningad Leedu tõlked uuendatud.

Parandused

 1. Parandatud: klikates tootekataloogis maatrikstoote avamiseks “M+” linki kahel korral kuvati veateadet.
 2. Parandatud: maatriksdimensioonide vormil (“PIM” → “Maatriksdimensioonid”) mõningatel juhtudel ei toiminud dimensioonide ümberpaigutamine noolte abil.
 3. Parandatud: teatud juhtudel importis süsteem SEB panga laekumiste failis esimese rea valesti, ning see võis põhjustada sama laekumise hilisema topelt-importimise.
 4. Parandatud: fraktsiisikontol kuvati kustutatud kirjete logi kuupäevalisel sortimisel veateadet.
 5. Parandatud: maatriksvariatsioonidele etiketi trükkimisel kohandatud väljatrükiga kuvati vale hinda.
 6. Parandatud: väiksema ekraani korral ei olnud tabelis “Ladu” võimalik toote hinda ja käibemaksuga hinda tervenisti näha.
 7. Parandatud: aruandegeneraatoris kahetasandilise grupeerimise korral mõningad vahesumma read puudusid
 8. Parandatud: aruandegeneraatoris laohinna lahter ostudokumentide ridadele oli tühi.