Back Office versioon 4.7.0 – 4.7.4

12. jaanuar 2018

Uued võimalused

 1. Toote etikette saab nüüd trükkida ka otse müügidokumentidelt, arvelevõtmise aktidelt või laoliikumistelt. (Varem sai trükkida vaid otse ostudokumentidelt).
 2. Toote laoaruandes kuvatav info on nüüd ümber pööratud, võimaldades esmajärjekorras kuvada toote kõige värskem ajalugu. (Varem kuvati kõige hilisem esimesena ning uue info nägemiseks tuli kerida kõige alla).
 3. “Seaded” -> “Konfiguratsioonid” -> “Arvete saatmine e-mailiga” all on nüüd võimalik täpsustada, kas arve saadetakse vaikimisi kliendile, maksjale või mõlemale. (Olenevalt konto seadistusest võib valikus olla ka kliendile, kauba saajale või mõlemale).
 4. Turvalisuse kaalutlustel ei ole enam võimalik kassast otse haldurisse ligi pääseda, kui kasutaja on kassasse sisse logitud PIN koodiga. Haldurisse pääsemiseks tuleb kasutajal täiendavalt sisestada oma kasutajanimi ja parool.
 5. Lisatud on uus moodul “Optionally Disable Promotions”, millega on võimalik kampaaniate puhul lihtsamini määrata, kas kampaania rakendub või mitte.  Tegemist on täiendava seadistusvõimalusega, lisaks kampaania tüübi või algus- ja lõpukuupäevade muutmisele.
  – Seadistuse saab aktiveerida kasutajatugi.
 6. Kohandatud väljatrükkidele saab nüüd lisada infot ka pöördkäibemaksu kohta. Vastavad väljad on lisatud kohandatud väljatrüki andmekogumisse.
 7. Sularahaarve jalust saab nüüd kohandada ladude kaupa. Selleks on väljale “Tekst arve jaluses” lisatud lao valik. Laospetsiifiline jalus kirjutab üle üldise teksti “Seaded” -> “Üldseadistused” -> “Arvete väljatrükid”. 
 8. Sarnaselt kasutajakaardile või laokaardile, kuvatakse nüüd kirje loomise aeg, looja kasutajanimi ning viimase muudatuse aeg ja muutja kasutajanimi välja ülemisel äärel. Kuvatakse ainult esimest ja viimast kirjet; arvete ja kliendikaardi ajaloole sarnast rippmenüüd kõikidest muudatustest ei kuvata. 
 9. Lisatud on uus funktsionaalsus “Parooli minimaalne vanus”, mis võimaldab määrata, kui tihti kasutajad (mitte-administraatorid) oma parooli peaksid vahetama; mitte tihemini kui iga 5 päeva tagant.
  – Seadistuse saab aktiveerida ning soovitud päevade arvu seadistada konfiguratsiooniparameetriga “minimum_password_age”.
 10. Vana Web POS (valge tausta ja hallide nuppudega kassa) on iganenud ning selle kasutamisel kuvatakse kasutajale teadet selle peatsest sulgemisest. Soovitame üle minna Berlin POS versioonile. Abi seadistamise ning juhistega saab klienditoelt. 
 11. Lisatud on konfigutasiooniseadistus “additional_payment_type_system_codes”, mis võimaldab lisada makseviisidele kohandatud süsteemikoode.
 12. Lisatud on tugi kliendi registreerimise mikroteenusel.

Edasiarendused

 1. Mahukamat aruannet avades ei tohiks enam kogu haldur lukku minna.  Nüüd on võimalik oma tööd jätkata, samal ajal kui aruannet genereeritakse.
 2. Lisatud on vietnami keel. Kasutajatugi saab keele saab aktiveerida Vietnami kontodel.
 3. Uuendatud on leedukeelsed tõlked.
 4. Uuendatud on lätikeelsed tõlked.
 5. Arvelevõtmiste koond aruandesse on lisatud hankija veerg.
 6. Mahakandmiste koond aruandesse on lisatud hankija veerg.
 7. Arvelevõtmiste koond aruannet on nüüd võimalik grupeerida põhjuskoodide järgi (vajab spetsiaalse mooduli aktiveerimist), sarnaselt mahakandmiste koond aruandele.
 8. Kaupluse hinnakirja on nüüd võimalik avada otse Lao kaardilt.
 9. Kohandatud väljatrüki väljad “netPrice” ja “originalNetPrice” kasutavad nüüd tootekaardil oleva netohinnaga sama täpsust.
 10. Nordea pank nimetati ringi Luminor.
 11. Uutel Lõuna-Aafrika kontodel on Arve-saatelehed ringi nimetatud “Tax Invoice-Waybill”´iks. Sularahaarved on nüüd “Receipt / Tax Invoice” ja kreeditarved “Credit Tax Invoice”.
 12. Dokumentide moodulist eemaldati “Kontrolli e-maili”, millel polnud eraldi funktsionaalsust.
 13. Frantsiisiga seotud täiendused.
 14. Soome kontodel on uuendatud “Help & About” -> “ERPLY Terms of Service” all olevaid kasutustingimusi.

Parandused

 1. Parandatud: Sularahaarved ei kuvanud arvelduskrediidiga tasutud summat korrektselt.
 2. Parandatud: Vale rühmitus ja puuduvad vahesummad  “Aruanded” -> “Müügikampaaniad” -> “Kampaaniate aruanne” all.
 3. Parandatud: Kampaaniate aruanne kuvas hinnakirju ja käsitsi tehtud allahindluseid.
 4. Parandatud: Kümne ja enama järeltellimuse puhul (Üldseadistuse parameeter “Müügitellimuse osalisel täitmisel tellimus poolitatakse”) määrati müügitellimusele sama sufiks “-10”, selle asemel et iga tellimus saaks järjekorras järgmise sufiksi.
 5. Parandatud: Tootegrupi, tooteseeria ja kliendigrupi kausta liigutamisel hierarhiapuul ei uuendatud “viimati uuendatud” kirjet.
 6. Parandatud: Klikates hinnakirjas “Kirjeid kokku” ei kuvatud korrektselt hinnakirjas olevate toodete koguarvu.
 7. Parandatud: Kustutades tootekaardil oleva alkopartii (Alkoversiooni eriseadistus) ei kustuta see enam partii infot olemasoleva müügiarve üle salvestamisel.
 8. Parandatud: Maatrikstoodete puhul ei töötanud tootekataloogis shift-nupu kasutamine toodete vahemiku märkimiseks.
 9. Parandatud: Kustutades hinnakirja ei ole see enam halduris piirkonna hinnakirjana nähtav.
 10. Parandatud: Ostuarve ei anna enam veateadet kui kõik tooteühikud kontol on kustutatud.
 11. Parandatud: Kui Üldseadetes olev seadistus “Lao liikumise tellimus võtab kaubad laost maha” on minevikus aktiveeritud ning seejärel uuesti deaktiveeritud, siis kustutades laoliikumise tellimuse aktiveeritud perioodist ei jäta enam süsteemi peidetud laokoguseid.
 12. Turvalisuse parandused.