5 põhjust, miks kujundada enda ettevõttele originaalne dokumendimall

Kasutades majandustarkvara teenust, pakutakse Teile tavapäraselt arvete ning saatelehtede jaoks dokumendimalle, mis juba eelnevalt kujundatud ning mis arvestavad, et kogu vajalik informatsioon saaks dokumendil esitatud. Tavapäraselt ei ole võimalik kliendil neid ise eriti, peale oma ettevõtte logo lisamise, kohandada. Erply majandustarkvara annab selle osas oma kasutajatele vabad käed, pakkudes soovi korral võimaluse luua eriline ning ettevõtte konkreetseid vajadusi arvestav dokumendipõhi. Toome järgnevalt välja mõned ideed, miks võiks kaaluda tavapärasest lahendusest erilisema dokumendikujunduse kasuks.

 

  1. Ettevõtte kuvandi edastamine.

Kliendile esitatavat arvet võib kasutada kommunikatsioonikanalina just nagu mõnd teist suhtlusviisi. Eriline ning ettevõtte kuvandiga kokku minev kujundus aitab kuvandit olemasolevatele klientidele teiste kasutuses olevate kanalite kõrval edukalt edastada. Muuhulgas kinnitab see ettevõtte kuvandit ka Teie enda personali hulgas. Juba võimalus lisada arvetele näiteks päis või jalus, kus esitatud ka kaunilt kujundatult ettevõtte slogan, annab selleks kindlasti hea võimaluse. Kui Teil on juba olemas stiiliraamat (brand style manual), saate selle baasil kujundada ka enda dokumendid Erply keskkonnas.

  1. Võimalus esitada tavapärasest lahendusest erinevat informatsiooni.

Tihti on ettevõtetel tarvis arvetel esitada informatsiooni, mis konkreetselt tema äriprotsesside spetsiifikast tulenev. Olgu selleks siis vajadus kuvada arvel toodete QR-koode, tavapärasest põhjalikumat informatsiooni arveridadel olevate toodete kohta või lihtsalt mõnd lisavälja tingimustega. Erply Actual Reports dokumendimallide loomise keskkond võimaldab kasutajal vabalt soovitud välju dokumendile lisada ning neid ka sobivalt paigutada ning kujundada

AR_QR

     3. Eristumine

Iga ettevõte on teisest erinev. Reeglina majandustarkvarade standardlahendused sellega ei arvesta. Just nagu Teile jääb tõenäoliselt enam silma ning meelde CV, mis teistest mõnel viisil eristub, aitab ka erilisema kujundusega kliendile saadetud dokument, Teie ettevõtet teistest eristada. Seeläbi suurendades ka tõenäosust, et Teie firma on just kliendi jaoks top-of-mind sektoris, kus tegutsete.

     4. Visuaalesteetika

Kui on olemas funktsionaalsust säilitades võimalus midagi veelgi ilusamaks muuta, siis miks mitte seda teha? Vaatamata sellele, et ilu on subjektiivne omadus, on ajas teatavad üldaktsepteeritud esteetilised ideaalid, mida edukalt ära kasutada. Kaunilt disainitud dokumendid pakuvad nii teie klientide kui partnerite jaoks esteetilist naudingut ning ühtlasi lisandväärtust Teie kaubale.

     5. Kampaaniast teavitamine.

Sarnaselt esimesele punktile, kus pakkusime välja võimaluse kasutada dokumente kuvandit edastava kanalina, saab nende kaudu edukalt edastada ka reklaamsõnumeid. Olukorras, kus Teil on käimas reklaamikampaania, tundub üsnagi mõistlik teavitada sellest ka olemasolevaid kliente, kui neile igal juhul juba dokumente (nt arveid) edastate.

AR_telia_pais

 

Erplys saate dokumendimalle kujundama asuda sisenedes Actual Reports keskkonda, valides menüüst „Aruanded“ ning seejärel „Actual Reports“ või sisenedes sinna dokumendi printimisvaatest.

AR-juh