Berlin kassa olulised muudatused

Uued võimalused

  • Võimalik seadistada kasutaja määratud kiirallahindluse nupud (näiteks 7,10,15)

berlin_custom_discounts

Edasiarendused

  • Otseprindiga saadetakse maksude andmed EDI-sse
  • Kassapäeva avamisel edastatakse sularaha andmed fiskaalblokki

Parandused

  • Pluginate korduvlaadimine kassasse logimisel
  • Välise kaardimakseseadme valik pole alati saadaval