Berlin kassa olulised muudatused

Kassas on võimalik valida kassa töökeel
Lisatud offline tugi, mis võimaldab:
  • lõpetatada müük internetiühenduse katkemisel
  • teha müük kassa vaikimisi kliendile ilma internetiühenduse olemasoluta
  • ühenduse taastumisel sünkroniseeritakse kassasse salvestatud dokumendid serverisse