KMD lisa deklareerimine ERPLY kasutajatele

1. novembrist 2014 jõustus käibemaksuseaduse muutmise seadus (https://www.riigiteataja.ee/akt/129052014001), millega pannakse ettevõtjale kohustus kajastada käibedeklaratsiooni (KMD) lisa vormil (KMD INF) kõiki vähemalt 1000 (käibemaksuta summa) euro suuruseid arveid või arvete summat ühe tehingupartneri lõikes. Esitamise ja täitmise juhised MTA veebilehel: http://www.emta.ee/index.php?id=35478.

Deklaratsiooni tuleb lisada klient/hankija A kui:

 • temale on esitatud arveid, nii et arvete kogusumma on > 1000 €. See tähendab, et kui talle on esitatud kolm arvet summas 400 + KM, siis tuleb deklaratsiooni lisada klient A
 • A on Eesti juriidiline isik
 • arvete eest küsitakse käibemaksu

Kliendi/Hankija A kohta peab deklareerima järgneva informatsiooni:

 • firma registrikood
 • müügiarvete nimekiri (arve nr, kuupäev, summa, käibemaksusumma), kui A on klient
 • ostuarvete nimekiri (arve nr, kuupäev, summa, käibemaksusumma), kui A on hankija

1000 € deklaratsiooni on kõige lihtsam välja võtta ERPLY booksi abil.

KMD deklareerimine ERPLY books tasulistele klientidele

ERPLY books tasulistel klientidel on tasuta ligipääs deklareerimisliidesele, mis võimaldab aruande automaatset edastamist Maksu- ja Tolliametile (XML-formaadis).

Tegevused sünkroniseeritakse igal öösel raamatupidamisse (müügiarved ja soovi korral ostuarved). Protsess näeb välja selline:

 • müügi- ja soovi korral ostuarved sünkroniseeritakse igal öösel raamatupidamisse
 • ERPLY books annab infot kogu käibedeklaratsiooni kohta:
  • KMD – tavapärane käibedeklaratsioon, mille sisu saab vajadusel parandada ja kinnitada
  • > 1000 € ostud
  • > 1000 € müügid
 • Aruande saab välja võtta XML kujul ning laadida Maksuametisse (saates aruande, ei pea Maksuametis enam lisasisestusi tegema)
 • Aruande saab saata otse Maksuametisse läbi X-tee

Aruande kokkupanekul tehakse järgmist:

 • kui ühte klienti/hankiijat on kirjeldatud mitmel eri viisil (näiteks firma X Pärnu, X Tartu jne), siis need ühendatakse üheks registrikoodi alusel
 • enne aruande genereerimist saab kontrollida üle kõik kontaktid:
  • vaadata nimekirja puuduolevate registrinumbritega kontaktidest
  • valida kontaktid, kes on eraisikud ja kellele ei pea deklareerima
  • otsida registrinumber puuduolevatele kontaktidele Eesti ettevõtete andmebaasist
  • ERPLY books annab nimekirja kontaktidest, kelle registrikood ei ole õiges formaadis (ei ole number vms)

Lisavõimalused:

 • kasutaja saab vajadusel valida, kas saata üksnes A või B osa (müügi- või ostuinfo)
 • importida ostud Excelist/failiga

Vaadake liidest tutvustavat videot siin https://www.youtube.com/watch?v=nePhP5Nh0o4&feature=youtu.be

KMD deklareerimine ERPLY booksist olukorras, kus kasutatakse muud raamatupidamistarkvara

ERPLY booksist saab ka üksnes deklaratsiooni. Liidestuse tasu on alates 9 EUR + KM kuus (sisaldab ERPLY booksi abi liidestamisel ja koolitust, jooksvat tuge seoses käibedeklaratsiooniga ning kõikide andmete sünkroniseerimist raamatupidamisse automaatselt iga öö).

Kui liitute ühtlasi ka raamatupidamisprogrammiga ERPLY books, siis on hinnaks 20 EUR + KM kuus + 10 EUR osakonna kohta. Loe lähemalt http://erply.com/accounting/et/hinnakiri/

Deklaratsiooni andmete kogumine ERPLYst

Kui teil ei ole palju kliente ja/või hankijaid, kellega igakuiselt arveldatakse vähemalt 1000 € eest, siis saate deklareerimisele kuuluva aruande käsitsi kokku panna. Selleks saab ERPLY aruandegeneraatoris luua eraldi aruanded nii ostudokumentide kui ka müügidokumentide kohta. Kliendid/hankijad ning nendega toimunud tehingute netosummad grupeeritakse ning selle järgi saate välja valida need hankijad/kliendid, kellega toimunud tehingud tuleks deklareerida, ning kopeerida vastavad andmed Maksu- ja Tolliameti käibedeklaratsiooni vormile.

Aruandegeneraatoris vastavate aruannete loomisega on alati valmis aitama meie klienditugi (tel 628 0020 või [email protected]).