Versiooniuuendused

ERPLY Classic Back Office versioon 4.13.4

21. november 2018

Täiendused

 1. Täiendatud seletused funktsioonile “Muuda kasutajanimi e-maili aadressiks”.

Parandused

 1. Parandatud: Tootekaart näitas arhiveeritud toodet aktiivsena.
 2. Parandatud: Kohtades, kus Erply pidanuks valima 0% käibemaksumäära või näitama nimekirja 0% käibemaksumääradest, pöördkäibemaksumäärasid nüüd ei kuvata.


ERPLY Classic Back Office versioon 4.13.3

19. november 2018

Täiendused

 1. Lisatud on uus seadistusvõimalus: “Seaded” -> “Üldseadistused” -> “Arved ja müük” -> “Tellimustest/saatelehest arve tegemisel või arve kopeerimisel kopeeritakse ka väli “Komplekteerija”.

  “Komplekteerija” välja kopeerimine sai lisatud versiooniga 4.13.0, nüüd aga saab seda ka seadistada (vaikimisi on seadistus mitte-aktiivne).

 ERPLY Classic Back Office versioon 4.13.0 - 4.13.2

8. november 2018

Uued võimalused

 1. Võimalus muuta kasutajanimed e-posti aadressideks.

  Antud versiooniuuendusega hakkab Erply lao poolel soovitama kasutajanimede muutmist e-posti aadressideks. (See on esmane samm edaspidiste funktsioonide ja täiustuste jaoks, mida kavatseme tulevikus pakkuda.)

  1. Kasutajanime muutmine ei ole kohustuslik, kuid kasutajad saavad aeg-ajalt meeldetuletusi, kui sisselogimisnimi ei ole e-posti aadress.
  2. Selleks, et kasutajanime muuta, tuleb töötajal pöörduda oma juhataja poole. Kasutajanime saab muuta moodulis Seaded → Kasutajad.
  3. Pärast e-posti aadressi sisestamist saadetakse kasutajale kinnituskiri. Kasutajanime muutus jõustub pärast kinnituse lingil klõpsamist.
  4. Kõigil uutel kasutajatel võib kasutajanimeks olla eranditult ainult e-posti aadress ja enne kui kasutaja saab Erplysse sisse logida, tuleb klõpsata e-postiga saadetud kinnituslingile. On üks erand: kui uus kasutajakonto luuakse API integratsiooni jaoks, on võimalik endale sobiv kasutajanimi sisestada ja sel juhul kinnituskirja ei saadeta.
 2. Võimalus iga müügieesmärgi jaoks määrata eraldi 0% käibemaksumäärad.

  Lisatud on neli uut sätet Seaded → Üldseadistused → Maksumäärad alla:

  1. Vaikimisi 0% käibemaksumäär müügiks Euroopa Liidus
  2. Vaikimisi 0% käibemaksumäär müügiks väljaspool Euroopa Liitu
  3. Vaikimisi 0% käibemaksumäär maksuvabastusega toodetele
  4. Vaikimisi 0% käibemaksumäär maksuvabastusega klientidele

  Esimesed kaks välja kuvatakse ainult Euroopa Liidu kontodel.

 3. Täiendused Püsikliendipunktide saldo aruandes.

  Püsikliendipunktide saldo aruande (Kliendid → Püsikliendipunktide saldo) kohta on nüüd kaks variatsiooni:

  1. Püsikliendipunktide saldo
  2. Püsikliendipunktide saldo ja hiljutised tehingud

  Eelnevalt me pakkusime ainult viimast varianti aruandest. Suure andmemahu puhul avanes aruanne aeglaselt ning suuremahuliste (üle 200 000 kliendibaasiga) kontode puhul oli seetõttu keelatud.

  Uus ja lihtsam vaade on alternatiiv, mis peaks töötama ka suuremate andmekogumite korral. Samuti on aruanne “Püsikliendipunktide saldo ja hiljutised tehingud” nüüd lubatud ka suuremahulistel kontodel. Juhul, kui aruanne võtab laadimiseks liiga kaua aega, kaaluge selle asemel esimese aruande kasutamist.

 4. Täiendused Vietnamile.
  1. Konfiguratsiooni parameeter “overwrite_money_decimals” on lisatud. Väärtus peaks olema täisarv, mis näitab, mitu kümnendkohta võib kasutada rahasummade jaoks (nt arve kogusummad, jaehinnad). Vietnami kontod võivad soovida määrata parameetri väärtuseks 0 (Vietnam ei kasuta valuuta allühikuid). Väärtused, mis on suuremad kui 2, pole soovitatavad; arve arvutusalgoritm ei paku suuremat täpsust igaljuhul.
  2. Vietnami kontodel ei ole netohindadel enam vaikimisi kümnendkohti. (Kui vaja, taasta kümnendkohad koos konfiguratsiooniparameetriga “overwrite_price_decimals”.)
  3. Konfiguratsiooni parameetri “overwrite_price_decimals” (mis määrab, kui palju kümnendkohti peaks netohinnas olema) väärtuseks saab nüüd määrata “0”, et kümnendkohad välistada.
 5. Müügidokumentide ümardamise väli on nüüd redigeeritav.

Täiendused

 1. Aruandegeneraatori tabel “Toode” sisaldab nüüd tootenime valikuid kõigis keeltes.
 2. Seaded → Üldseadistused → Arvete saatmine e-postiga saab nüüd määrata e-kirjaga saadetavat teksti kõigis keeltes.
 3. Ühest müügidokumendist teise loomisel kopeeritakse nüüd ka väljad “Komplekteerija” ja “Projekt”.
 4. Müük → Arvelduskäsud võimaldab nüüd mitmel lehel ridu linnukestega valida ning jätab need valikud meelde.
 5. Müük → Arvelduskäsud all hulgi arvelduskäskudest arveid luues märgitakse automaatselt loodud arved linnukestega.
 6. Arvelduskäsk ei soovita enam uue aastaarve loomist kolm kuud enne käesoleva arveldusperioodi lõppu.
 7. Pakkematerjalide aruanne on tõlgitud inglise keelde. (Käesolev aruanne on osa lisamoodulist “Package fields and old package report”, mille saab vajadusel klienditugi aktiveerida.)
 8. Pakendiaruannet pole enam vaja iga pakendimaterjalide rühma jaoks eraldi hankida. (Aruanded → Müük-müügikäive all oli rippmenüü “Pakendi grupp” ja täielike andmete saamiseks oli vaja avada aruanne kolm korda iga rühma kohta üks kord. See rippmenüü on eemaldatud). Lisaks sellele ilmub aruandesse müük ka siis, kui toodet ei ole pakenditüübiti “liigitatud”.
 9. Üks leedu tõlge on parandatud.
 10. Turvalisuse parandused.

Parandused

 1. Parandatud: Isegi kui kasutajal ei olnud õigust arveid luua, sai luua müügitellimuse ja seejärel selle tüüpi muuta.
 2. Parandatud: Aeg-ajalt genereeriti aruanne valede kasutajaõigustega. (Näiteks võis kasutaja näha GDPR-iga seotud veateadet keelatud juurdepääsu kohta, kuid õigused olid tegelikult antud.)
 3. Parandatud: Kasutajagrupi piirang “Iga kasutaja näeb ainult oma kliente ja nendega seotud dokumente (vt. “Kliendihalduri” väli kliendikaardil)” ei töötanud alati ootuspäraselt.
 4. Parandatud: Rippmenüü “Kassa” müügidokumendil kuvas kassasid, mis ei kuulunud valitud lao alla.
 5. Parandatud: Ettevõtte postiaadress e-posti jaluses ei sisalda enam tarbetuid tühikuid rea alguses.


Back Office versioon 4.12.0

4. september 2018

Uued võimalused

 1. Meiliaadressi peitmine on nüüd seadistatav.
  Kontodel, mis kuuluvad andmekaitse üldmääruse reguleerimisalasse, on meiliaadressi peitmine tärnidega (“E-postiga saatmise logi” ja Kalender → Tegevused all) nüüd seadistatav. Lisatud on uus seadistusvõimalus: Seaded → Üldseadistused → Arvete saatmine e-mailiga → “Anonümiseeri aadressid logides”. Seadistus on vaikimisi peal, kuid seda saab maha võtta. Soovitame selle välja lülitada ainult juhul, kui e-kirjad edastatakse valdavalt äriklientidele ja e-posti aadresside talletamine tegevuste all on teie ettevõtte andmete säilitamise eeskirjaga kooskõlas.
 2. Ostudokumendi printimine erinevates keeltes.
  Ostudokumentidele on “Prindi” ja “PDF” nuppude kõrvale lisatud rippmenüü “Keel”. Ostutellimuse või -arve printimisel ja/või meiliga saatmisel, on nüüd võimalik valida kas “Hetkel valitud keel” või valida mõni muu keel valikutest. “Hetkel valitud keel” prindib dokumendi selles keeles, mida parajasti kasutate ning tooteread prinditakse kujul, mil need olid dokumendile sisestatud. See võib olla kasulik juhul, kui tootenimesid on dokumendil üle kirjutatud või lisatud täiendavaid detaile. Teise keele valimisel prinditakse täielikult tõlgitud dokument, kus tootenimed võetakse tootekaardilt.
 3. Müügidokumentide väljatrükil käibemaksuga hindade kuvamine (bruto).Kontodel, kus kõik müügidokumendid on seadistatud “Jaemüügi algoritmile” (bruto hinnapõhine arvutusmeetod), tekib täiendav rippmenüü Seaded → Üldseadistused → Müügidokumentide väljatrükid: “Arve ja saatelehe väljatrükil kuvatakse: netohinnad / brutohinnad”.Antud seadistusvõimalust (näidata brutohindasid väljatrükil) on palunud Soome kliendid.
 4. Toote “Laoaruanne” on nüüd kompaktsem.
  “Laoaruanne” tootekaardil näitab nüüd algselt vaid 100 viimast tehingut. Täielik tehingute ajalugu avaneb, kui vajutada lingile “Kuva kõiki”.

 5. Toote “Laoaruandes” kuvatavate ladude arv on nüüd seadistatav.Nüüd on võimalik kontopõhiselt seadistada toote laoaruandes lühendatud vaates kuvatavat ladude arvu. Vastavalt sellele tekib laoaruandesse ladude nimekirja alla ka link “Näita rohkem” / “Näita vähem”. Enimkasutavate ladude arvu saab määrata Seaded → Üldseadistused → Ladu ja ost all ning vaikimisi on see 25.
 6. Kasutajatoe konsultandid ei pääse enam ligi klientide moodulile nendel kontodel, mis kuuluvad andmekaitse üldmääruse (GDPR) reguleerimisalasse.
 7. Veerg “Allahindlus” on lisatud ostutellimustele. Samuti kandub nüüd allahindlus üle dokumendi kopeerimisel.(Varasemalt oli veerg “Allahindlus” kõigil ostudokumentidel, välja arvatud ostutellimustel)
 8. Tootekaardile on lisatud uus vaheleht “Seotud tooted”, mille alla saab lisada tooteid, mida kuvatakse veebipoes kui seotud tooted.
  Varasemalt oli see vaheleht aktiveeritud vaid valitud kontodel.
 9. Toodete eksport sisaldab nüüd ka toote pakendikoguseid, mida saab sisestada tootekaardile, kui vastav moodul on kontol aktiveeritud.
 10. Eesti kliendid näevad nüüd versiooniuuenduse teavituses linki eestikeelsetele märkmetele.
 11. Lisatud on tugi TriPOS maksete allkirjadele.

 

Täiendused

 1. Toodete eksport annab toodete neto- ning brutokaalu ühtses numbriformaadis.
 2. Töökäsul tegevuste planeerimisel nupule “Lisa” vajutades avanev kalender töötas reeglipäratult. Nüüd on seda kohandatud töötama järgmiselt:
  1. Kui töökäsul on määratletud ladu, siis hüpikaken näitab vaid antud lao kalendrit.
  2. Vastasel juhul kuvatakse kalendrit, kus on välja toodud kõik töökäskude teostajate grupid.
 3. Kasutajagrupi seadete all on valikud “Lisa transport” ja “Maksuvabastus” nüüd nähtavad kõigile, sõltumata konto regioonist. Varasemalt olid need väljad aktiveeritud vaid Ameerika ning Kanada kontodel.
 4. Pakkelehe väljatrükki on parendatud ning eemaldatud veergudevahelised üleliigsed tühimikud.
 5. Täiendused aruandegeneraatoris:

  1. Veerg “ID” (Erply sisemine kliendi id) on lisatud kõikidesse tabelitesse.
  2. Tõlgitud on veateade, mis esineb, kui soovitakse grupeerida või sorteerida summeeritud veeru järgi (Nt väli Müügidokument → Makstud).
  3. Lisatud on uued veerud: Müügidokument → Komplekteerija, Müügidokument → Aasta ja kuu, Müügidokument → Maksetähtaeg.
  4. “Müügidokument” all olevaid veergusid “Aasta number” ja “Kuu number” saab nüüd grupeerida ja sorteerida.
  5. Kui grupeerida aruannet konkreetse väärtuse järgi, siis vahesumma rida kuvatakse samas numbri või kuupäeva formaadis, nagu ülejäänud andmed.
 6. Actual Reports’i (kohandatud väljatrükkide loomise moodul) on ostudokumentide väljatrükkidele lisatud võimalus tootepildi lisamiseks igale tootereale.
 7. Taani tõlked on uuendatud.


Back Office versioon 4.11.10

16. august 2018

Parandused

 1. Parandatud: Kliendikaardi muudatuste salvetamine kustutas kliendi e-poe aadressi.


Back Office versioon 4.11.9

10. juuli 2018

Täiendused

 1. Seaded → Üldseadistused → “Müügidokumentide väljatrükid” all on lisatud võimalus keelata QR koodi kuvamine müügidokumendi väljatrükil.
 2. Seaded → Üldseadistused → “Kassatšekkide väljatrükid” all on lisatud võimalus keelata kontrollkoodi kuvamine kassatšeki väljatrükil.


Back Office versioon 4.11.8

27. juuni 2018

Täiendused

 1. Lisatud Tai tõlked

Parandused

 1. Parandatud: QR kood kattis müügidokumendi väljatrüki jaluses oleva teksti.
 2. Parandatud: kliendi hinnakirjajärgsed hinnad ei rakendunud, kui müügitellimust koostati “Ladu” -> “Nopi tooteid tellimusele” alt.


Back Office versioon 4.11.7

21. juuni 2018

Täiendused

 1. Prantsuse tõlked uuendatud


Back Office versioon 4.11.6

20. juuni 2018

Täiendused

 1. Soome tõlked uuendatud


Back Office versioon 4.11.0 - 4.11.5

11. juuni 2018

Uued võimalused

 1. GDPRi vastavust saab nüüd soovi korral seadistada ka EL-i välistele kontodele, parameetriga "gdpr_features_enabled" = 1.
 2. Lisatud uus seadistus: Seaded → Üldseadistused → Ladu ja ost → “”Näita e-poes” linnuke on uutele toodetele ja tootegruppidele vaikimisi sisse lülitatud”. Kui soovite, et uutel toodetel ei oleks linnukest “Näita e-poes” automaatselt peal, võtke sellelt parameetrilt linnuke maha.
 3. Müügidokumentidele on lisatud uus võimalus “Anonüümne väljatrükk”, juhuks kui klient soovib, et teda tehingu käigus identifitseeritaks, kuid ei soovi, et väljatrükk sisaldaks isiklikke andmeid. Valiku leiab “Veel” → “Anonüümne väljatrükk (PDF)” või “Saada anonüümne väljatrükk e-postiga”.
 4. Müügidokumentide väljatrükile on lisatud “kinnituskood”, mille abil on meil võimalik tuvastada, kas antud dokument pärineb Erplyst ning kas tehingu andmed on õiged. Või on väljatrükki keegi võltsinud või muutnud (nt maksupettuse tarbeks). Müügidokumentide väljatrükil kuvatakse seda lisaks ka QR koodina.
 5. Kohandatud väljatrükki (Actual Reports) lisandus uus väli, mis võimaldab müügidokumentide väljatrükkidel kuvada iga toote laoseisu. (Väljade nimetused on "amountInStock", "amountReserved", ning "amountAvailable".)

 

Täiendused

 1. EL-i välistel kontodel kuvatakse nüüd taas eraklientide nimesid järgnevates aruannetes:
  • Aruanded → Müük-müügikäive
  • Aruanded → Müük-laokäive
  • Aruanded → Kassa ja laekumised
 2. Prantsuse tõlge täiendatud.
 3. Laovarude täiendamise aruandes kuvatakse nüüd “tellitav kogus pakendites” rippmenüüd loomise järjekorras.
 4. Aruandegeneraatoris kuvas “Netohind kokku” teatud pluginate koosmõjul valet infot. Väli on nüüd ümber nimetatud “Netokaal või maht (Intrastat)” ning lisatud on uus väli nimetusega “Netohind kokku”, mis annab ootuspärase kaaluinfo.
 5. Sularahaarveid saab nüüd alla laadida PDF-na.
 6. Müügidokumentide alt on eemaldatud valik “Saada e-mailiga”. Enam ei ole võimalik saata müügidokumente HTML-na. Selle asemel soovitame saata PDF-na, kasutades valikut “Saada e-mailiga (PDF)”.
 7. Parandatud: ettevõtte aadress kuvatakse arvete jaluses nüüd mitmel real, et tagada parem asetus PDF-del.

 

Parandused

 1. Parandatud: müügitehing, kus komplekttootele tehti allahindlust, tekkis Erplysse valede andmetega (Müügidokumentide summad kuvati valesti, kui aruande filtris oli määratud “Näita komplekttoodete müüki: komponentide kaupa eraldi”).
 2. Parandatud: müügidokumendi kohandatud väljatrükil (Actual Reports) olid teistes keeltes trükkides toodete ühikute nimetused tõlkimata.
 3. Parandatud: frantsiisikontol kuvati veateadet, kui kasutaja, kellel polnud õigust näha ostuhinda, proovis kinnitada ostuarve.


Back Office versioon 4.10.0

21. mai 2018

Uued võimalused

 1. Lisatud on uued võimalused kontrollimaks töötajate ligipääsu kliendiandmetele. Võttes arvesse isikuandmete kaitse üldmäärust (GDPR), on tähtis, et töötajad oleksid koolitatud õiguspäraselt isikuandmeid töötlema (Oleme ka kirjutanud blogipostituse).

Seaded → Üldseadistused all on nüüd võimalik keelata volitamata töötajatele ligipääs kliendiandmetele. Töötajate mooduli kaudu saab töötajaid ükshaaval autoriseerida. Selleks on töötaja kaardile lisatud kaks uut nuppu:

  1. Esimene näitab töötaja kinnitust, et ta on teadlik määrusest ning klientide õigusest ning teab kuidas kaitsta isikuandmeid.
  2. Teine näitab, et juht on andnud töötajale ligipääsu klientide andmetele.

Vorm näitab ära, millal töötaja selle kinnitas ning kes ja millal on töötajale ligipääsu andnud.

Tegemist on lisamooduliga. Mooduli aktiveerimiseks võtke ühendust kasutajatoega.

 1. Seaded → Üldseadistused alt saab nüüd valida, kuidas kuvatakse töötaja nimi  a) müügidokumentide väljatrükil, ning b) sularahaarvete väljatrükil:
  1. Ainult ID;
  2. Ainult eesnimi;
  3. Eesnimi, koos perenime initsiaaliga; või
  4. Täisnimi.
 2. “Seaded” → “Üldseadistused” → “Müügidokumentide väljatrükid” alt saab nüüd seadistada, millist kliendiinfot kuvatakse tšeki väljatrükil (Väljatrükki saab seadistada eraldi ettevõtetele ja eraklientidele):
  1. Kliendi ID
  2. Kliendikaardi kood
  3. Kliendi nimi
  4. Kliendi aadress
 3. Püsikliendi punkte saab nüüd trükkida ka tšekkidele. Seadistusvõimalus lisatud “Seaded→ “Üldseadistused” → “Müügidokumentide väljatrükid” all.
 4. Kliente saab otsida kliendi ID järgi, väli “Kliendi ID” on lisatud kliendikaardile.
 5. Töötajaid saab otsida ID järgi, väli “Töötaja ID” on lisatud töötajakaardile.
 6. Kliendi e-poe parooli saab nüüd kustutada (Kliendikaardil klikake lahtri kõrval asuval “Kustuta” lingil ning seejärel salvestada kliendikaart).
 7. Kasutaja PIN-koodi saab nüüd kustutada (Kasutajakaardil klikake lahtri kõrval asuval “Kustuta” lingil ning seejärel salvestage kasutajakaart).

Täiendused

 1. Arvete saatmisega seotud tegevused ning e-postiga saatmise logi (nii müügi- kui ostudokumentidel) ei kuva enam välja saatja ning kirja saaja täielikke e-maili aadresse, vaid on osaliselt peidetud, nt “test@example.com” on muudetud “tes…@exa…”
 2. Et eraklientide isikuandmeid liigselt mitte avaldada, ei kuvata järgmistes aruannetes enam klientide nimesid. Selle asemel kuvatakse kliendi ID ja link kliendikaardile. Ettevõtete nimed kuvatakse välja nii nagu varem.  
  • Aruanded → Müük – müügikäive
  • Aruanded → Müük – laokäive
  • Aruanded → Kassa ja laekumised
 3. Et eraklientide isikuandmeid liigselt mitte avaldada, ei kuvata järgmistes aruannetes enam klientide nimesid. Selle asemel kuvatakse kliendi ID ja link kliendikaardile.
  • Aruanded → Kupongid, kinkekaardid → Näita aruannet
  • Aruanded → Kupongid, kinkekaardid→ Aktiivsed kinkekaardid
  • Aruanded → Müügikampaaniad
  • Aruanded → Tegevused
 4. Liidestades Verifone Finlandi või Nixpay (Atos Worldline terminal) makseterminali Erplyga, kuvatakse veateade, kui kontol pole aktiveeritud moodulit “Transaction Time of a Payment”. Aktiveerimiseks võtke ühendust kasutajatoega.

Parandused

 1. Kui kontol on kasutusel eraldiseisev klienditeenus, ei kuvata enam “Süsteemi uuendus” teadet, kui klienditeenuselt ei saada vastust või vastuse ootamine võtab liiga kaua aega. Vastust oodatakse senise 5 sekundi asemel nüüd 10 sekundit.


Back Office versioon 4.9.0

12. aprill 2018

Uued võimalused

 1.  Et tõhustada e-kirja kohaletoimetamist, saadetakse Erplyst e-kirjad nüüdsest välja saatja aadressiga noreply@erplyinfo.com. E-kirjade saatmine meie enda domeenilt võimaldab meil sõnumeid korrektselt allkirjastada ja tõendada, et saadetud kiri pärineb Erply-st. Paljud vastuvõtvad e-posti serverid jälgivad, kas saatja aadress vastab päritoluserverile ning erinevuse korral määravad sõnumile suurema rämpsposti skoori või loobuvad vastuvõtmisest täielikult. Selleks, et kirja vastuvõtja siiski näeks, kellelt kiri on tulnud, ja saaks sellele ka vastata, lisame “From” aadressireale saatja ettevõtte nime ning lisame ka saatja e-posti aadressi “Reply-To” reale. Erplyst väljasaadetavad e-kirjad hakkavad välja nägema nii:
  From: Sample Company <noreply@erplyinfo.com>
  Reply-To: Sample Company <info@samplecompany.com>
  
 2. Lisatud on uus kampaanialiik “Ühiku erihind”. Seda tüüpi müügikampaania korral saab klient teatud tooted soodushinnaga, kui ta ostab vähemalt teatud koguse. Kampaania tuleks sel juhul luua järgmiselt:1. Kampaaniakirjelduse vasakul küljel (“Klient peab”) tuleb määrata toode (või tooterühm või -kategooria) ja minimaalne kogus, mida klient peab ostma, et kampaania rakenduks;
  2. Parempoolsel küljel (“Klient saab”) tuleb määrata uus ühikuhind, mis rakendub kampaaniatingimuste täitmisel. Välja pealkiri on “Või valitud esemed ja kõik järgnevad analoogsed tooted ühikuhinnaga…”. Kampaaniale saab määrata ka piirangu: maksimaalselt mitu soodustusega toodet klient saab osta.
 3. Kampaaniatele on lisatud valik “Lunastamise piirang”.Lunastamise piirang võimaldab määrata, mitu korda kampaania ühe müügi korral rakendub. Või, kui tegemist on kupongi kampaaniaga, siis võib klient lunastada müügil ainult teatud arvu kuponge. Näiteks kampaania korral “Osta 2 pirukat ja saad õunalt 50% alla”. Piiranguväljale märgitud 3 tähendab seda, et olenemata sellest, millises koguses klient ostab, saavad nad ainult maksimaalselt 3 soodushinnaga õuna (Ja sellisel juhul on neil tarvis osta 6 pirukat).Lunastamispiiri ei tohiks segi ajada “maksimaalse allahinnatud toodete arvuga”. Mõned kampaaniatüübid võimaldavad mõlemat võimalust; siin tuleks hoolikalt läbi mõelda, mida täpselt tarvis on. Väljund asub vormi lõpus ja on pealkirjaga “Määra, mitu korda võib ostule maksimaalselt rakenduda muud liiki kampaania: “.
 4. Müügikampaania vorm on ümber kujundatud. 
  Lisatud on informatiivne väli “Kuidas kampaania ostule rakendub”, mis annab kiirülevaate, kas tegemist on automaatse, kupongi või
  käsitsi rakendatava kampaaniaga; ning selgitab, kui mitu korda kampaania rakendub (ainult üks kord / nii palju kordi kui võimalik / jne). Igal kampaaniatüübil on erinevad reeglid ja see väli peaks kampaania algoritmi muutma läbipaistvamaks.

Täiendused

 1. Dialoogiaken “E-kirja koostamine” hoiatab, kui saatja aadress on väär või kui on määratud mitu saatjat.
 2. Lisatud on tugi API käsklusele addPromotionCountsToInvoice (kui haldurist kustutatakse müügidokument, kustub ka selle külge salvestatud lisainfo rakendunud kampaaniate kohta).
 3. Versiooniuuenduses 4.8.5 nimetatud parameetrite nimetused on täiendatud vastavalt "customer_registry_group_cache_time" ning "customer_registry_customer_cache_time".

Parandused

 1. Parandatud: aruandegeneraatoris kahetasandilise grupeerimise korral mõningad vahesumma read puudusid.
 2. Parandatud: dialoogiaken “E-kirja koostamine” ei arvestanud seadistust “Saada arveid: Kliendi meiliaadressile / Maksja meiliaadressile”.
 3. Kampaania vormil kuvatakse nüüd rippmenüüs “Kampaania rakendub ainult nendele kliendigruppidele” kliendigruppe hierarhiliselt. Kampaaniate piiramine regiooniti või kliendigrupiti vajab lisamooduli seadistust kasutajatoe poolt.

 Back Office versioon 4.8.5

22. märts 2018

Antud versiooniuuendus mõjutab vaid neid kontosid, kus kasutatakse väliseid kliendiregistri teenuseid (hetkel vaid üks konto). Rakendatud on kaks muudatust:

 1. Mõne kliendiregistri päringu jaoks on rakendatud vahemällu salvestamine. Vahemällu salvestamist on võimalik konfigureerida parameetritega:
  • "customer_registry_group_getparents_cache_time" = (time in seconds)
  • "customer_registry_customer_getmasterrecord_cache_time" = (time in seconds)
 2. Hinnakirja algoritmi optimeerimine: kui kontol ei kasutata kliendi hinnakirju ja kliendigruppide hinnakirju, saab hinnakirjaotsinguid konfigureerida parameetriga "customer_and_group_price_lists_are_not_used" = 1.


Back Office versioon 4.8.4

16. märts 2018

 • Lisatud on veakõrvaldamise logimise featuur.


Back Office versioon 4.8.3

12. märts 2018

Täiendused

 1. “Jaekett” -> “Päeva avamised/lõpetamised” all on nüüd võimalik sisestada ka loetud sularaha kogusumma.
  • Kui muuta kogusumma välja, siis väljad “Panka” ja “Jäetud kassasse vahetusrahaks” muudetakse vastavalt sellele automaatselt, sest kogusumma peab võrduma nende kahe lahtri summaga.
  • Ja ka vastupidi – kui muuda välja “Panka” või “Jäetud kassasse vahetusrahaks”, siis ülejäänud kaks välja arvutatakse automaatselt, et klapiks kogusummaga.

Parandused

 1. Parandatud: teatud aruanded, nt “Saldoväljavõte”, kuvas kliendi vana, muudetud nime.


Back Office versioon 4.8.2

6. märts 2018

Täiendused

 1. Täiendatud Prantsuse ja Kanada prantsuse tõlkeid

Parandused

 1. Parandatud: teatud juhtudel käsitleti SEB panga laekumiste impordi faili esimest rida valesti, mistõttu sama laekumist võidi järgmisel korral importida topelt.
 2. Parandatud: kasutades eraldiseisvat kliendiregistri liidestust ei kuvata enam halduris veateadet teatud moodulites, kui kasutajal puuduvad õigused näha kliendiregistrit.


Back Office versioon 4.8.0, 4.8.1

20. veebruar 2018

 1. “Jaekett” -> “Päeva avamised/lõpetamised” all saab nüüd lugeda summasid ka liigiti ning erinevuse põhjuseid saab redigeerida.
  • Algne info sisestatakse kassas kassiiri poolt. Lisaks sularahale on võimalik lugeda ka teisi makseviise: tšekid, kinkekaardid ning kaardimaksed liikide lõikes (VISA, Discover, deebetkaart, American Express, MasterCard).
  • Valesti sisestatu saab muuta otse vormilt.
  • “Päeva avamised/lõpetamised” vormile on nüüd lisatud “Z-raporti” nupp. Tegemist on kiirvaliku nupuga, mis avab konkreetse kassa z-raporti.
 2. Täiendused kasutajagrupi õigustes. Järgmistele moodulitele saab nüüd eraldi õigusi seadistada:
  • Nopi tooteid tellimusele ja Tellimuse lisamine
  • Laod
  • Kassad
  • Tootegrupid
  • Tooteseeriad
  • Kaubamärgid
  • Parameetrigupid
  • Tarnetingimused


Back Office versioon 4.7.9

7. veebruar 2018

Täiendused

 1. Halduri poolt tšekile lisatud kaardimakse infole pannakse külge tunnus, mida kassa saab kasutada halduris vaikimisi kaardimakse info asendamiseks terminalist saadud maksetšekiga  (vajalik mõningatel juhtudel Berlin POSi jaoks, nt all-in-one receipt puhul)

Parandused

 1. Parandatud: mõned aruanded võisid kuvada teadet “System update”, kui ei olnud ühtegi kirjet mida kuvada.
 2. Parandatud: frantsiisikontol kuvas “Seaded” -> Kustutatud kirjete logi” all veateadet, kui sortida kirjeid “Aeg” veeru järgi.
 3. Versiooni 4.7.0 muudatus pöörati tagasi. Kui kasutaja avab mahuka aruande, siis seni kuni aruannet genereeritakse ei saa kasutaja kontol ringi liikuda.


Back Office versioon 4.7.7 - 4.7.8

22. jaanuar 2018

 • Javascripti pluginatele on lisatud muutuja “country” (sisaldab kahetähelist konto riigi tähist)


Back Office versioon 4.7.5 - 4.7.6

19. jaanuar 2018

 • Prantsuse ja Kanada tõlked uuendatud


Back Office versioon 4.7.0 - 4.7.4

12. jaanuar 2018

Uued võimalused

 1. Toote etikette saab nüüd trükkida ka otse müügidokumentidelt, arvelevõtmise aktidelt või laoliikumistelt. (Varem sai trükkida vaid otse ostudokumentidelt).
 2. Toote laoaruandes kuvatav info on nüüd ümber pööratud, võimaldades esmajärjekorras kuvada toote kõige värskem ajalugu. (Varem kuvati kõige hilisem esimesena ning uue info nägemiseks tuli kerida kõige alla).
 3. “Seaded” -> “Konfiguratsioonid” -> “Arvete saatmine e-mailiga” all on nüüd võimalik täpsustada, kas arve saadetakse vaikimisi kliendile, maksjale või mõlemale. (Olenevalt konto seadistusest võib valikus olla ka kliendile, kauba saajale või mõlemale).
 4. Turvalisuse kaalutlustel ei ole enam võimalik kassast otse haldurisse ligi pääseda, kui kasutaja on kassasse sisse logitud PIN koodiga. Haldurisse pääsemiseks tuleb kasutajal täiendavalt sisestada oma kasutajanimi ja parool.
 5. Lisatud on uus moodul “Optionally Disable Promotions”, millega on võimalik kampaaniate puhul lihtsamini määrata, kas kampaania rakendub või mitte.  Tegemist on täiendava seadistusvõimalusega, lisaks kampaania tüübi või algus- ja lõpukuupäevade muutmisele.
  – Seadistuse saab aktiveerida kasutajatugi.
 6. Kohandatud väljatrükkidele saab nüüd lisada infot ka pöördkäibemaksu kohta. Vastavad väljad on lisatud kohandatud väljatrüki andmekogumisse.
 7. Sularahaarve jalust saab nüüd kohandada ladude kaupa. Selleks on väljale “Tekst arve jaluses” lisatud lao valik. Laospetsiifiline jalus kirjutab üle üldise teksti “Seaded” -> “Üldseadistused” -> “Arvete väljatrükid”. 
 8. Sarnaselt kasutajakaardile või laokaardile, kuvatakse nüüd kirje loomise aeg, looja kasutajanimi ning viimase muudatuse aeg ja muutja kasutajanimi välja ülemisel äärel. Kuvatakse ainult esimest ja viimast kirjet; arvete ja kliendikaardi ajaloole sarnast rippmenüüd kõikidest muudatustest ei kuvata. 
 9. Lisatud on uus funktsionaalsus “Parooli minimaalne vanus”, mis võimaldab määrata, kui tihti kasutajad (mitte-administraatorid) oma parooli peaksid vahetama; mitte tihemini kui iga 5 päeva tagant.
  – Seadistuse saab aktiveerida ning soovitud päevade arvu seadistada konfiguratsiooniparameetriga “minimum_password_age”.
 10. Vana Web POS (valge tausta ja hallide nuppudega kassa) on iganenud ning selle kasutamisel kuvatakse kasutajale teadet selle peatsest sulgemisest. Soovitame üle minna Berlin POS versioonile. Abi seadistamise ning juhistega saab klienditoelt. 
 11. Lisatud on konfigutasiooniseadistus “additional_payment_type_system_codes”, mis võimaldab lisada makseviisidele kohandatud süsteemikoode.
 12. Lisatud on tugi kliendi registreerimise mikroteenusel.

Edasiarendused

 1. Mahukamat aruannet avades ei tohiks enam kogu haldur lukku minna.  Nüüd on võimalik oma tööd jätkata, samal ajal kui aruannet genereeritakse.
 2. Lisatud on vietnami keel. Kasutajatugi saab keele saab aktiveerida Vietnami kontodel.
 3. Uuendatud on leedukeelsed tõlked.
 4. Uuendatud on lätikeelsed tõlked.
 5. Arvelevõtmiste koond aruandesse on lisatud hankija veerg.
 6. Mahakandmiste koond aruandesse on lisatud hankija veerg.
 7. Arvelevõtmiste koond aruannet on nüüd võimalik grupeerida põhjuskoodide järgi (vajab spetsiaalse mooduli aktiveerimist), sarnaselt mahakandmiste koond aruandele.
 8. Kaupluse hinnakirja on nüüd võimalik avada otse Lao kaardilt.
 9. Kohandatud väljatrüki väljad “netPrice” ja “originalNetPrice” kasutavad nüüd tootekaardil oleva netohinnaga sama täpsust.
 10. Nordea pank nimetati ringi Luminor.
 11. Uutel Lõuna-Aafrika kontodel on Arve-saatelehed ringi nimetatud “Tax Invoice-Waybill”´iks. Sularahaarved on nüüd “Receipt / Tax Invoice” ja kreeditarved “Credit Tax Invoice”.
 12. Dokumentide moodulist eemaldati “Kontrolli e-maili”, millel polnud eraldi funktsionaalsust.
 13. Frantsiisiga seotud täiendused.
 14. Soome kontodel on uuendatud “Help & About” -> “ERPLY Terms of Service” all olevaid kasutustingimusi.

Parandused

 1. Parandatud: Sularahaarved ei kuvanud arvelduskrediidiga tasutud summat korrektselt.
 2. Parandatud: Vale rühmitus ja puuduvad vahesummad  “Aruanded” -> “Müügikampaaniad” -> “Kampaaniate aruanne” all.
 3. Parandatud: Kampaaniate aruanne kuvas hinnakirju ja käsitsi tehtud allahindluseid.
 4. Parandatud: Kümne ja enama järeltellimuse puhul (Üldseadistuse parameeter “Müügitellimuse osalisel täitmisel tellimus poolitatakse”) määrati müügitellimusele sama sufiks “-10”, selle asemel et iga tellimus saaks järjekorras järgmise sufiksi.
 5. Parandatud: Tootegrupi, tooteseeria ja kliendigrupi kausta liigutamisel hierarhiapuul ei uuendatud “viimati uuendatud” kirjet.
 6. Parandatud: Klikates hinnakirjas “Kirjeid kokku” ei kuvatud korrektselt hinnakirjas olevate toodete koguarvu.
 7. Parandatud: Kustutades tootekaardil oleva alkopartii (Alkoversiooni eriseadistus) ei kustuta see enam partii infot olemasoleva müügiarve üle salvestamisel.
 8. Parandatud: Maatrikstoodete puhul ei töötanud tootekataloogis shift-nupu kasutamine toodete vahemiku märkimiseks.
 9. Parandatud: Kustutades hinnakirja ei ole see enam halduris piirkonna hinnakirjana nähtav.
 10. Parandatud: Ostuarve ei anna enam veateadet kui kõik tooteühikud kontol on kustutatud.
 11. Parandatud: Kui Üldseadetes olev seadistus “Lao liikumise tellimus võtab kaubad laost maha” on minevikus aktiveeritud ning seejärel uuesti deaktiveeritud, siis kustutades laoliikumise tellimuse aktiveeritud perioodist ei jäta enam süsteemi peidetud laokoguseid.
 12. Turvalisuse parandused.


Back Office versioon 4.6.0

8. november 2017

Uued võimalused

 1. Ettemaksuarvete standard väljatrükkidel kuvatakse nüüd ettemaksuarve käibemaksu.
 2. Nüüd on võimalik läbi kohandatud väljatrüki kuvada müügidokumentidele käibemaksu komponentide kaupa – st igal müügidokumendi real ning arvel kokku. Komponentideks võivad näiteks olla USA-s kasutusel olevad riigi, maakonna või linna maksud; GST ja PST Kanadas; või CGST, SGST ja IGST Indias.
  1. Seadistuse kasutamiseks tuleb aktiveerida “City, county and state tax rates” moodul, selleks võtke ühendust kasutajatoega.
 3. Lisatud on konfiguratsiooniparameeter “unsuccessful_login_lockout_duration”, millega saab määrata, mitmeks minutiks kasutaja ligipääs Erplyle piiratakse korduva ebaõnnestunud sisselogimise korral. Vaikimisi blokeeritakse ligipääs 15-minutiks.

Edasiarendused

 • Eemaldatud on üks spetsiifiline kliendikohane seadistus

Parandused

 • Parandatud: Kui kasutajale ei ole antud õigust lisada töökäske, siis ei peaks ta ka saama lisada töökäsule tooteid.


Back Office versioon 4.5.0 - 4.5.1

23. oktoober 2017

Uued võimalused

 1. Poe regioonide moodul

  1. See funktsioon lubab grupeerida kaupluseid regioonide järgi ning rakendada hinnakirju tervele kaupluste grupile.
  2. Mooduli aktiveerimiseks võtke ühendust klienditoega.
  3. Kaupluste regioonid on hallatavad Jaekett→ Kaupluste regioonid alt. Lao/kaupluse vormil saab määrata, millisesse regiooni kauplus kuulub.
  4. Regiooni saab siduda mitme hinnakirjaga, hinnakirjade järjestust saab muuta.
  5. Samuti on võimalik määrata hinnakiri, mis rakendub samal ajal nii konkreetsele regioonile kui ka kliendigrupile: hinnakiri, mis rakendub poe regioonis kirjeldatud ladudele ning klientidele, kes kuuluvad konkreetsesse kliendigruppi.
  6. Hinnakirjad rakenduvad alljärgnevas järjekorras (ning iga järgnev hinnakiri kirjutab üle eelmise hinnakirja toote hinna, kui tegemist on sama tootega):
   1. Regiooni hinnakiri;
   2. Regiooni ja kliendigrupi spetsiifiline hinnakiri;
   3. Lao/kaupluse hinnakiri.
  7. Regiooni ei saa kustutada kui sinna kuulub vähemalt üks pood.
  8. Ladu → Laod/kauplused alla on lisatud uus nupp: “Järjesta regiooniti”, millele klikates järjestatakse laod/kauplused regiooniti ja tähestikuliselt (Regioonisiseselt säilitatakse kaupluste eelnev järjestus).
  9. Regioonikohaste API päringute kohta vaata lähemalt API 1.13.0 versiooni uuenduse infot https://erply.com/release-notes/?c=65
 2. Müügikampaaniate piiramine teatud regioonidele ja/või kliendigruppidele

  1. Funktsioon võimaldab täpsustada, millisele regioonile ja/või kliendigrupile müügikampaania rakenduma peab.
  2. Aktiveerimiseks võtke ühendust klienditoega. Mooduli aktiveerimiseks on tarvilik ka eelmises punktis kirjeldatud kaupluste regioonide moodul.
  3. Funktsiooni aktiveerimisel tekivad müügikampaania vormile kaks välja:
   1. [Kampaania rakendub ainult] … nendes kaupluste regioonides:
   2. Kampaania rakendub ainult nendel kliendigruppidel:
  4. Võimalik on selekteerida mitut regiooni ja kliendigruppi.
 3. Kassatšekkide väljatrükid üldseadetes

  • Seaded → Üldseaded alla on lisatud kassatšekkide väljatrükke reguleerivad sättevõimalused (alajaotuses “Kassatšekkide väljatrükid”).
  • Näiteks on nüüd võimalik täita sellised väljad nagu:
   • Kasutatud kupongid;
   • Kaardimaksed, detailselt / Kaardimaksed, lühendatult (neid kahte valikut ei ole USA ja Kanada kontodel – nendes riikides on kaardi makseinfo arvetel eeldefineeritud. Kuid need seadistusvõimalused võivad olla kasulikud teistes riikides);
   • Kliendikaardi kood;
   • Tagastuse või allahindluse põhjuskood;
   • Teenindaja nimi:
   • Kliendi nimi;
   • Kliendi aadress;
   • Alghind;
  • Nende seas ka täiesti uued võimalused:
   • Võimalus kustutada kliendi nimi kassatšeki väljatrükilt (juhul, kui soovitakse näha vaid kliendikaardi numbrit);
   • Maksuvabastuse number;
   • Valuutakurss välisvaluutas maksetele;
   • Rida summaarse allahindlusega (kui klient sai soodustust) saab nüüd olla kirjeldatud kolmes erinevas keeles (eesti, inglise, vene).
 4. Allahindluste kuvamine tšekil

  • Kassatšekkide väljatrükke saab seadistada nii, et kuvatakse rida rea haaval informatsiooni tehtud allahindluste kohta. Seaded → Üldseadistused → Kassatšeki väljatrükk alt saab valida, kas tšekile trükitakse:
   • Müügikampaaniate allahindlus;
   • Hinnakirjade allahindlus;
   • Käsitsi tehtav allahindlus.
  • Iga käsitsi tehtud allahindluse kohta kuvatakse tšekil:

  1) Allahindluse nimetus (nt Hinnakirja nimi/Müügikampaania nimi/manuaalse allahindluse põhjuskood või põhjuskoodi puudumisel “Käsitsi allahindlus”);

  2) Mitmele tootele allahindlus rakendus;

  3) Allahindlus tooteühiku kohta.

  • Käsitsi tehtava allahindluse ja hinnakirja allahindluse valikute nägemiseks võtke ühendust klienditoega.
  • Detailne allahindluste kohane informatsioon võib olla vajalik integratsioonide puhul. Antud info läbi API saamiseks palun tutvuge API dokumentatsiooniga. Päringu nimi on “getAppliedPromotionRecords”.
 5. Sortimentide moodul

  • Antud versiooniuuendus on ettevalmistus”Sortimentide” moodulile, st võimalus määratleda erinevaid tooteid erinevatele kauplustele.
  • Mooduli aktiveerimiseks võtke ühendust klienditoega.
  • Moodul ei ole hetkel veel töökorras. On vaid võimalus defineerida sortimendid ning muuta nende sisu, kuid hetkel need veel ei rakendu. Kõiki tooteid on võimalik kassas ja halduris müüa ja osta tavapäraselt, hoolimata sellest, kas nad konkreetse kaupluse sortimenti kuuluvad või mitte.
  • Järgnevad märkmed ainult kirjeldavad, kuidas sortimentide moodul tulevikus tööle hakkab; info võib olla oluline kolmandate osapoolte integratsioonideks.
  • Sortimentides olevatel toodetel on staatus. Tegemist on ühega neljast staatusest, mida saab ka määrata tootekaardil:
   • Aktiivne
   • Ei saa enam lattu tellida
   • Ei ole müügiks
   • Arhiveeritud
  • Tootekaardil olev toote staatus ning sortimentides määratud toote staatus kombineeritakse, et kohaldada laiemat piirangut. Näiteks, kui tootekaardile on märgitud “Ei saa enam lattu tellida”, siis ükski pood ei saa toodet juurde tellida, hoolimata sellest, mis staatus on märgitud konkreetse sortimendi all.
  • Sel moel on endiselt võimalik määrata tootekaardilt tsentraliseeritud piiranguid.
  • Sortimendiga seotud API päringute jaoks palun tutvuge API dokumentatsiooni päringuga “getAssortments”. Veebileht sisaldab viiteid ka teistele sortimendiga seotud API päringutele.
 6. Uus müügikampaania liik

  • Lisatud on uus müügikampaania liik: “Osta vähemalt x tk toodet ja saa kõigilt ostetud toodetelt € / % soodustust”.
   • Näiteks: “Osta 3 (või enam) T-särki ja saa igalt ostetud T-särgilt 2 € soodustust”.

 7. Tootekaardil hinnad kaupluste lõikes

  • Konfiguratsiooni parameetri “show_sales_price_per_store_on_product_card” = 1 abil saab aktiveerida lisabloki (tabeli), milles näidatakse toote hinda kaupluste lõikes (hind km-ga), seejuures kuvatakse nii tavahind kui ka hetkel kehtiv hind. Seda tabelit hakatakse kuvama tootekaardi jaluses.
   • “Tavahind” on enamikel juhtudel tootekaardil olev müügihind. Kui müügihind on tootekaardil (ehk pole defineeritud), siis võetakse hind kauplusele esimesest kehtivast hinnakirjast.
   • “Hetkel kehtiv hind” on reaalne hind, mis kehtib konkreetsel ajahetkel (lõplik hind, mis kujuneb hinnakirjade alusel).
  • USA ja Kanada puhul kuvatakse tabelis netohindu, teiste riikide puhul aga brutohindu.
 8. “Multivaluuta” moodul kassas

  • Tegemist on lisamooduliga, mis võimaldab müüke registreerida mitmes valuutas.
  • Mooduli aktiveerimiseks võtke ühendust klienditoega.
  • Moodul eeldab Berlin POS versiooni 3.25 või uuemat ning klienditoel tuleb aktiveerida konfiguratsiooni parameeter "touchpos_sale_additional_currencies", et defineerida, milliseid valuutasid kassas arvestatakse.
  • Kui moodul on aktiveeritud, ilmub haldurisse “Jaekett” -> “Päeva avamised/lõpetamised” alla uus väli “valuuta”.
 9. Hinnakirja liikide moodul

  • See on ekstra moodul hinnakirjade klassifitseerimiseks.
  • Mooduli aktiveerimiseks võtke ühendust klienditoega.
  • Peale mooduli aktiveerimist tekib hinnakirja loomisel kohustuslik rippmenüü valik “Liik”, mille alt saab valida: “Baashinnakiri” ja “Poe hinnakiri”.
  • Kasutajagrupi õiguste reguleerimise vormile (Seaded -> Kasutajate grupid) tekib valikuvõimalus “Luua ja muuta lisaks “Poe hinnakirjadele” ka teistest liikidest hinnakirju”. Kasutajagrupp, kellel on selle valiku ette märgitud linnuke saab luua ja muuta kõiki hinnakirju.
 10. Actual Reports (kohandatud väljatrükk)

  • Käibemaksumäärade nimetused on lisatud Actual Reports’i müügidokumentide väljatrükile (alajaotustesse “vatTotalsByRate” ja “advancePaymentVatTotalsByRate”) ja ostudokumentide väljatrükile (alajaotusesse “vatTotalsByRate”).
  • Actual Reports’iga trükitud tooteetikettidele on lisatud väljad “basePriceListPrice” ja “basePriceListPriceWithCurrency”. Need kujunevad toote tavahinnast.
   • Väljad “price” ja “priceWithCurrency” näitavad toote hinnakirjajärgset hinda ning väljad  “originalPrice” ja “originalPriceWithCurrency näitavad alati tootekaardil olevat müügihinda.
 11. Teised uued funktsioonid

  • Müügikampaaniatele on lisandunud “Klient saab:” alajaotuses valik “Välja arvatud read, millele on juba rakendunud käsitsi soodustus või mõni muu hinnakirja- või kampaaniasoodustus”.
   • Sellise piirangu seadmine hoiab ära mitmekordse soodustuse rakendumise.
   • Funktsioon vajab “Applied Price Lists” ning “Applied Manual Discounts” ekstra mooduleid. (Samad moodulid, mis aktiveeritakse, et kuvada kassa väljatrükkidel allahindlusi detailsemalt). Mooduli aktiveerimiseks võtke ühendust klienditoega.
  • Lisatud on neljas võimalus viitenumbrite genereerimiseks müügidokumentidel: “Arvepõhine, ettevõtte prefiksiga”.  Selle skeemi järgi saab iga arve unikaalse viitenumbri , kuid samas hakkab tal olema fikseeritud, muutumatu, numbriline prefiks. Selle funktsiooni aktiveerimiseks tuleb minna Seaded → Üldseadistused → Müügidokumentide väljatrükid ja valida “Viitenumber arvetel:” neljas valik avanevast rippmenüüstand.
   • Kui valik on aktiveeritud, tekib ettevõtte kaardile uus väli: Seaded → Minu ettevõtte info → “Arvete viitenumbrite prefiks:”. Selles väljas saate defineerida prefiksi.
  • Tootekaardile on lisandunud linnuke “Kassiir peab kassas hinna sisestama”. Sel juhul peab kassiir alati antud valikuga märgitud toodete hinnad kassas üle kirjutama. Seda funktsiooni toetab Berlin POS versioon 3.26 ja uuemad.
  • Pakkumistes on lisatud tooteridade väljale veerg “Hankija tarnekuupäev”. Siiani on olnud see veerg kasutuses vaid müügitellimuste juures.

LOKALISATSIOON

 • Lisatud on prantsusekeelsed tõlked ning keelevalik. Keele aktiveerimiseks Prantsuse kontodel võtke ühendust klienditoega.
 • Kanada prantsuse keele valik ning tõlked lisatud. Keele aktiveerimiseks Kanada kontodel võtke ühendust klienditoega.
 • Türgi keele valik ning tõlked lisatud. Keele aktiveerimiseks Türgi kontodel võtke ühendust klienditoega.
 • Uuendatud on vene, araabia, läti ja soome keelsed tõlked.
 • Kui Kanada konto pöörata prantsusekeelseks, kuvatakse valuuta sümbol summa järel (“123 $”, varemalt oli “$123”).
 • Klienditoe link on nüüd riigipõhine.

UUED VÕIMALUSED

 • Mõlemaid tootekaardi “Laoaadressi” väljasid (nii rippmenüü kui ka vabateksti) saab nüüd nii eksportida kui ka importida tooteekspordi ja tooteimpordi moodulitega.
 • Väli “Ladu” on lisatud arvelduskäskude vormile. Kui ladu on välja toodud, siis kõik arvelduskäsust koostatud arved hakkavad pärinema eelnevalt märgitud laost.
 • Uus võimalus: müügidokumentide numbreid saab konfigureerida 11-18 pikkuseks.
  • Aktiveerimiseks võtta ühendust klienditoega. Müügidokumentide algusnumbreid saab seadistada nagu ikka Üldseadetes.
  • 8-10 ühiku pikkuseid arvenumbreid hoitakse alati arvetele, mis on tehtud kassas (POS). Seetõttu ei saa neid kasutada back office’is müügidokumentide koostamiseks.
 • Lingid “Vali kõik” ning “Ära vali ühtegi” on lisatud kasutajakaardile ladude valiku juurde.
 • Kasutajate listis ehk üldvaates, kui on kasutajale määratud üle 15 lao, kuvatakse nüüd vaid üldnumbrit (näiteks 15/20 ehk kasutajal on ligipääs 15-le laole 20-st).
 • Frantsiisiketti on nüüd võimalik üles seada selliselt, et peakontol on näha kõikide asukohtade (ladude) laoseise, kuid iga frantsiis näeb ainult enda ladu.
 • “Jaekett” -> “Kauplused” alla on lisatud veerg “Kood” ning filtreerimisvõimalused “Nimetus” ja “Kood”.
 • Lisatud on tugi API päringule “getTaxExemptions” (Tegemist on peamiselt Kanada-põhise aruandlusega seotud featuuriga, mille aktiveerimiseks võtke ühendust klienditoega).
 • Nüüd saab Seaded → Põhjuskoodid all määrata igale põhjuskoodile oma tunnuskoodi. Antud väli võib kasulik olla integratsioonide puhul. Põhjuskoode saab otsida koodide järgi.
 • Põhjuskoodi saab rakendada müügikampaania puhul. Müügikampaania vormil on nüüd ka rippmenüü, mille pealkirjaks on “Põhjuskood”.
  • Peamiselt mõeldud kolmandate osapoolte integratsioonide jaoks.
  • Rippmenüü kuvab ainult neid põhjuseid, mille tüübiks on määratud “Müügikampaania”.
 • Müügikampaaniate ja hinnakirjade nimetusi saab defineerida mitmes keeles.
  • Aktiveerimiseks võtke ühendust klienditoega.
 • Väli “privateNotes” on nüüd saadaval Actual Reports’I müügidokumentide väljatrükkidel.
 • Lisatud on konfiguratsioonisäte: Seaded → Üldseadistused → Klient → “Registrikood / isikukood peab olema unikaalne”
 • Sõltuvalt konto seadetest on aruandegeneraatorisse lisatud väli “Kauba saaja tarneaadress“ või “Maksja aadress”.

PARANDATUD VEAD

 • Parandatud: Kanada kontodel viidatakse maksudele nüüd üldnimetusega “tax” ja mitte “HST”. “HST” on vaid üks maksuliik.
 • Parandatud: Hinnakohased sätted, mis olid reguleeritud konfiguratsiooni parameetriga “invoice_printout_price_decimals” ei töötanud erinevate arve liikide väljatrükil.
 • Parandatud: Kui kinnitamata pakkumise liiki muuta (nt tellimuseks või arveks), siis saab see nüüd uue numbri, kuna pakkumiste numeratsioon erineb tellimuste ja arvete omast.
 • Parandatud: Kui on määratud, et maatrikstoote variatsioon peab saama väljad kood 3, tootja kood, kood 5/6/7 ja/või kood 8 maatriksi ematootelt, siis nende väljade kustutamine ematootelt kustutab ka vastava info kõikidelt tema variatsioonidelt.
 • Parandatud: Polnud võimalik muuta püsikliendipunktide saldot, kui kliendikaardil oli linnukesega määramata “Kasutada POS’i puutetundliku kasutajaliidesega”.
 • Parandatud: Läbi arvelduskäsu komplekttoodet müües ei läinud laost maha komplekti komponendid.
 • Parandatud: Koguselised hinnakirjad rakenduvad nüüd ka negatiivsetele laokogustele. Näiteks kui on määratud, et hinnakiri rakendub kogustele 5 ja enam, siis rakendub sama hind ka tagastuse puhul (kreeditarve).
 • Parandatud: Kliendikaardil kuvatakse nüüd “kodukaupluse” ja “liitus kaupluses” rippmenüüdes “Tundmatu kauplus” kui süsteem ei suuda tuvastada, mis poed antud kliendi all olema peavad. (Puudutab põhiliselt frantsiisikauplusi)
 • Parandatud: QuickBooks ekspordis vastuolu kõrvaldatud.
 • Parandatud: Detailne allahindluste kohane informatsioon läks arve halduris ülesalvestamisel kaduma.
 • Parandatud: Ostuarve või ostutellimuse printimisel läksid kaduma vabatekstina kirjutatud tooted.
 • Parandatud: Kassatšekkide väljatrükil pole enam laekumised ümardatud välismaistesse valuutadesse. (Põhiliselt puudutab Kanada kontosid)
 • Parandatud: Tooteimpordiga ei kirjutata enam KM-määrasid üle (kui impordifailis puuduvad KM-määrad).
 • Hankija hinnakirjast või tavalisest hinnakirjast tootekaarti avades, avatakse see nüüd uues aknas.
 • Parandatud: Kui müügidokument sisaldas põhiliselt vabateksti ridu, siis klienti vahetades mõnikord ei avanenud hüpikaken “Kas soovite hindu uuendada?”.
 • Parandatud: Mitme müügidokumendi väljaprintimisel aeg-ajalt prinditi dokumendid üksteise peale.
 • Parandatud: Ostudokumentide, arvelevõtmisaktide, mahakandmisaktide ja laoliikumiste (üle)salvestamisel ei teki rohkem ebaõnnestumisi, kui toiming võtab aega rohkem kui 30 sekundit. Nüüd on ajalimiit tõstetud 5 minutile.
 • Parandatud: Müügidokumendi kustutamisel eemalduvad nüüd ka seosed teiste dokumentidega.
 • Mõndadel Läti müügiarvete väljatrükkidel olid “Maksja” ja “Kauba saaja” väljad omavahel vahetuses.