Back Office versioon 4.5.0 – 4.5.1

23. oktoober 2017

Uued võimalused

 1. Poe regioonide moodul

  1. See funktsioon lubab grupeerida kaupluseid regioonide järgi ning rakendada hinnakirju tervele kaupluste grupile.
  2. Mooduli aktiveerimiseks võtke ühendust klienditoega.
  3. Kaupluste regioonid on hallatavad Jaekett→ Kaupluste regioonid alt. Lao/kaupluse vormil saab määrata, millisesse regiooni kauplus kuulub.
  4. Regiooni saab siduda mitme hinnakirjaga, hinnakirjade järjestust saab muuta.
  5. Samuti on võimalik määrata hinnakiri, mis rakendub samal ajal nii konkreetsele regioonile kui ka kliendigrupile: hinnakiri, mis rakendub poe regioonis kirjeldatud ladudele ning klientidele, kes kuuluvad konkreetsesse kliendigruppi.
  6. Hinnakirjad rakenduvad alljärgnevas järjekorras (ning iga järgnev hinnakiri kirjutab üle eelmise hinnakirja toote hinna, kui tegemist on sama tootega):
   1. Regiooni hinnakiri;
   2. Regiooni ja kliendigrupi spetsiifiline hinnakiri;
   3. Lao/kaupluse hinnakiri.
  7. Regiooni ei saa kustutada kui sinna kuulub vähemalt üks pood.
  8. Ladu → Laod/kauplused alla on lisatud uus nupp: “Järjesta regiooniti”, millele klikates järjestatakse laod/kauplused regiooniti ja tähestikuliselt (Regioonisiseselt säilitatakse kaupluste eelnev järjestus).
  9. Regioonikohaste API päringute kohta vaata lähemalt API 1.13.0 versiooni uuenduse infot https://erply.com/release-notes/?c=65
 2. Müügikampaaniate piiramine teatud regioonidele ja/või kliendigruppidele

  1. Funktsioon võimaldab täpsustada, millisele regioonile ja/või kliendigrupile müügikampaania rakenduma peab.
  2. Aktiveerimiseks võtke ühendust klienditoega. Mooduli aktiveerimiseks on tarvilik ka eelmises punktis kirjeldatud kaupluste regioonide moodul.
  3. Funktsiooni aktiveerimisel tekivad müügikampaania vormile kaks välja:
   1. [Kampaania rakendub ainult] … nendes kaupluste regioonides:
   2. Kampaania rakendub ainult nendel kliendigruppidel:
  4. Võimalik on selekteerida mitut regiooni ja kliendigruppi.
 3. Kassatšekkide väljatrükid üldseadetes

  • Seaded → Üldseaded alla on lisatud kassatšekkide väljatrükke reguleerivad sättevõimalused (alajaotuses “Kassatšekkide väljatrükid”).
  • Näiteks on nüüd võimalik täita sellised väljad nagu:
   • Kasutatud kupongid;
   • Kaardimaksed, detailselt / Kaardimaksed, lühendatult (neid kahte valikut ei ole USA ja Kanada kontodel – nendes riikides on kaardi makseinfo arvetel eeldefineeritud. Kuid need seadistusvõimalused võivad olla kasulikud teistes riikides);
   • Kliendikaardi kood;
   • Tagastuse või allahindluse põhjuskood;
   • Teenindaja nimi:
   • Kliendi nimi;
   • Kliendi aadress;
   • Alghind;
  • Nende seas ka täiesti uued võimalused:
   • Võimalus kustutada kliendi nimi kassatšeki väljatrükilt (juhul, kui soovitakse näha vaid kliendikaardi numbrit);
   • Maksuvabastuse number;
   • Valuutakurss välisvaluutas maksetele;
   • Rida summaarse allahindlusega (kui klient sai soodustust) saab nüüd olla kirjeldatud kolmes erinevas keeles (eesti, inglise, vene).
 4. Allahindluste kuvamine tšekil

  • Kassatšekkide väljatrükke saab seadistada nii, et kuvatakse rida rea haaval informatsiooni tehtud allahindluste kohta. Seaded → Üldseadistused → Kassatšeki väljatrükk alt saab valida, kas tšekile trükitakse:
   • Müügikampaaniate allahindlus;
   • Hinnakirjade allahindlus;
   • Käsitsi tehtav allahindlus.
  • Iga käsitsi tehtud allahindluse kohta kuvatakse tšekil:

  1) Allahindluse nimetus (nt Hinnakirja nimi/Müügikampaania nimi/manuaalse allahindluse põhjuskood või põhjuskoodi puudumisel “Käsitsi allahindlus”);

  2) Mitmele tootele allahindlus rakendus;

  3) Allahindlus tooteühiku kohta.

  • Käsitsi tehtava allahindluse ja hinnakirja allahindluse valikute nägemiseks võtke ühendust klienditoega.
  • Detailne allahindluste kohane informatsioon võib olla vajalik integratsioonide puhul. Antud info läbi API saamiseks palun tutvuge API dokumentatsiooniga. Päringu nimi on “getAppliedPromotionRecords”.
 5. Sortimentide moodul

  • Antud versiooniuuendus on ettevalmistus”Sortimentide” moodulile, st võimalus määratleda erinevaid tooteid erinevatele kauplustele.
  • Mooduli aktiveerimiseks võtke ühendust klienditoega.
  • Moodul ei ole hetkel veel töökorras. On vaid võimalus defineerida sortimendid ning muuta nende sisu, kuid hetkel need veel ei rakendu. Kõiki tooteid on võimalik kassas ja halduris müüa ja osta tavapäraselt, hoolimata sellest, kas nad konkreetse kaupluse sortimenti kuuluvad või mitte.
  • Järgnevad märkmed ainult kirjeldavad, kuidas sortimentide moodul tulevikus tööle hakkab; info võib olla oluline kolmandate osapoolte integratsioonideks.
  • Sortimentides olevatel toodetel on staatus. Tegemist on ühega neljast staatusest, mida saab ka määrata tootekaardil:
   • Aktiivne
   • Ei saa enam lattu tellida
   • Ei ole müügiks
   • Arhiveeritud
  • Tootekaardil olev toote staatus ning sortimentides määratud toote staatus kombineeritakse, et kohaldada laiemat piirangut. Näiteks, kui tootekaardile on märgitud “Ei saa enam lattu tellida”, siis ükski pood ei saa toodet juurde tellida, hoolimata sellest, mis staatus on märgitud konkreetse sortimendi all.
  • Sel moel on endiselt võimalik määrata tootekaardilt tsentraliseeritud piiranguid.
  • Sortimendiga seotud API päringute jaoks palun tutvuge API dokumentatsiooni päringuga “getAssortments”. Veebileht sisaldab viiteid ka teistele sortimendiga seotud API päringutele.
 6. Uus müügikampaania liik

  • Lisatud on uus müügikampaania liik: “Osta vähemalt x tk toodet ja saa kõigilt ostetud toodetelt € / % soodustust”.
   • Näiteks: “Osta 3 (või enam) T-särki ja saa igalt ostetud T-särgilt 2 € soodustust”.

 7. Tootekaardil hinnad kaupluste lõikes

  • Konfiguratsiooni parameetri “show_sales_price_per_store_on_product_card” = 1 abil saab aktiveerida lisabloki (tabeli), milles näidatakse toote hinda kaupluste lõikes (hind km-ga), seejuures kuvatakse nii tavahind kui ka hetkel kehtiv hind. Seda tabelit hakatakse kuvama tootekaardi jaluses.
   • “Tavahind” on enamikel juhtudel tootekaardil olev müügihind. Kui müügihind on tootekaardil (ehk pole defineeritud), siis võetakse hind kauplusele esimesest kehtivast hinnakirjast.
   • “Hetkel kehtiv hind” on reaalne hind, mis kehtib konkreetsel ajahetkel (lõplik hind, mis kujuneb hinnakirjade alusel).
  • USA ja Kanada puhul kuvatakse tabelis netohindu, teiste riikide puhul aga brutohindu.
 8. “Multivaluuta” moodul kassas

  • Tegemist on lisamooduliga, mis võimaldab müüke registreerida mitmes valuutas.
  • Mooduli aktiveerimiseks võtke ühendust klienditoega.
  • Moodul eeldab Berlin POS versiooni 3.25 või uuemat ning klienditoel tuleb aktiveerida konfiguratsiooni parameeter "touchpos_sale_additional_currencies", et defineerida, milliseid valuutasid kassas arvestatakse.
  • Kui moodul on aktiveeritud, ilmub haldurisse “Jaekett” -> “Päeva avamised/lõpetamised” alla uus väli “valuuta”.
 9. Hinnakirja liikide moodul

  • See on ekstra moodul hinnakirjade klassifitseerimiseks.
  • Mooduli aktiveerimiseks võtke ühendust klienditoega.
  • Peale mooduli aktiveerimist tekib hinnakirja loomisel kohustuslik rippmenüü valik “Liik”, mille alt saab valida: “Baashinnakiri” ja “Poe hinnakiri”.
  • Kasutajagrupi õiguste reguleerimise vormile (Seaded -> Kasutajate grupid) tekib valikuvõimalus “Luua ja muuta lisaks “Poe hinnakirjadele” ka teistest liikidest hinnakirju”. Kasutajagrupp, kellel on selle valiku ette märgitud linnuke saab luua ja muuta kõiki hinnakirju.
 10. Actual Reports (kohandatud väljatrükk)

  • Käibemaksumäärade nimetused on lisatud Actual Reports’i müügidokumentide väljatrükile (alajaotustesse “vatTotalsByRate” ja “advancePaymentVatTotalsByRate”) ja ostudokumentide väljatrükile (alajaotusesse “vatTotalsByRate”).
  • Actual Reports’iga trükitud tooteetikettidele on lisatud väljad “basePriceListPrice” ja “basePriceListPriceWithCurrency”. Need kujunevad toote tavahinnast.
   • Väljad “price” ja “priceWithCurrency” näitavad toote hinnakirjajärgset hinda ning väljad  “originalPrice” ja “originalPriceWithCurrency näitavad alati tootekaardil olevat müügihinda.
 11. Teised uued funktsioonid

  • Müügikampaaniatele on lisandunud “Klient saab:” alajaotuses valik “Välja arvatud read, millele on juba rakendunud käsitsi soodustus või mõni muu hinnakirja- või kampaaniasoodustus”.
   • Sellise piirangu seadmine hoiab ära mitmekordse soodustuse rakendumise.
   • Funktsioon vajab “Applied Price Lists” ning “Applied Manual Discounts” ekstra mooduleid. (Samad moodulid, mis aktiveeritakse, et kuvada kassa väljatrükkidel allahindlusi detailsemalt). Mooduli aktiveerimiseks võtke ühendust klienditoega.
  • Lisatud on neljas võimalus viitenumbrite genereerimiseks müügidokumentidel: “Arvepõhine, ettevõtte prefiksiga”.  Selle skeemi järgi saab iga arve unikaalse viitenumbri , kuid samas hakkab tal olema fikseeritud, muutumatu, numbriline prefiks. Selle funktsiooni aktiveerimiseks tuleb minna Seaded → Üldseadistused → Müügidokumentide väljatrükid ja valida “Viitenumber arvetel:” neljas valik avanevast rippmenüüstand.
   • Kui valik on aktiveeritud, tekib ettevõtte kaardile uus väli: Seaded → Minu ettevõtte info → “Arvete viitenumbrite prefiks:”. Selles väljas saate defineerida prefiksi.
  • Tootekaardile on lisandunud linnuke “Kassiir peab kassas hinna sisestama”. Sel juhul peab kassiir alati antud valikuga märgitud toodete hinnad kassas üle kirjutama. Seda funktsiooni toetab Berlin POS versioon 3.26 ja uuemad.
  • Pakkumistes on lisatud tooteridade väljale veerg “Hankija tarnekuupäev”. Siiani on olnud see veerg kasutuses vaid müügitellimuste juures.

LOKALISATSIOON

 • Lisatud on prantsusekeelsed tõlked ning keelevalik. Keele aktiveerimiseks Prantsuse kontodel võtke ühendust klienditoega.
 • Kanada prantsuse keele valik ning tõlked lisatud. Keele aktiveerimiseks Kanada kontodel võtke ühendust klienditoega.
 • Türgi keele valik ning tõlked lisatud. Keele aktiveerimiseks Türgi kontodel võtke ühendust klienditoega.
 • Uuendatud on vene, araabia, läti ja soome keelsed tõlked.
 • Kui Kanada konto pöörata prantsusekeelseks, kuvatakse valuuta sümbol summa järel (“123 $”, varemalt oli “$123”).
 • Klienditoe link on nüüd riigipõhine.

UUED VÕIMALUSED

 • Mõlemaid tootekaardi “Laoaadressi” väljasid (nii rippmenüü kui ka vabateksti) saab nüüd nii eksportida kui ka importida tooteekspordi ja tooteimpordi moodulitega.
 • Väli “Ladu” on lisatud arvelduskäskude vormile. Kui ladu on välja toodud, siis kõik arvelduskäsust koostatud arved hakkavad pärinema eelnevalt märgitud laost.
 • Uus võimalus: müügidokumentide numbreid saab konfigureerida 11-18 pikkuseks.
  • Aktiveerimiseks võtta ühendust klienditoega. Müügidokumentide algusnumbreid saab seadistada nagu ikka Üldseadetes.
  • 8-10 ühiku pikkuseid arvenumbreid hoitakse alati arvetele, mis on tehtud kassas (POS). Seetõttu ei saa neid kasutada back office’is müügidokumentide koostamiseks.
 • Lingid “Vali kõik” ning “Ära vali ühtegi” on lisatud kasutajakaardile ladude valiku juurde.
 • Kasutajate listis ehk üldvaates, kui on kasutajale määratud üle 15 lao, kuvatakse nüüd vaid üldnumbrit (näiteks 15/20 ehk kasutajal on ligipääs 15-le laole 20-st).
 • Frantsiisiketti on nüüd võimalik üles seada selliselt, et peakontol on näha kõikide asukohtade (ladude) laoseise, kuid iga frantsiis näeb ainult enda ladu.
 • “Jaekett” -> “Kauplused” alla on lisatud veerg “Kood” ning filtreerimisvõimalused “Nimetus” ja “Kood”.
 • Lisatud on tugi API päringule “getTaxExemptions” (Tegemist on peamiselt Kanada-põhise aruandlusega seotud featuuriga, mille aktiveerimiseks võtke ühendust klienditoega).
 • Nüüd saab Seaded → Põhjuskoodid all määrata igale põhjuskoodile oma tunnuskoodi. Antud väli võib kasulik olla integratsioonide puhul. Põhjuskoode saab otsida koodide järgi.
 • Põhjuskoodi saab rakendada müügikampaania puhul. Müügikampaania vormil on nüüd ka rippmenüü, mille pealkirjaks on “Põhjuskood”.
  • Peamiselt mõeldud kolmandate osapoolte integratsioonide jaoks.
  • Rippmenüü kuvab ainult neid põhjuseid, mille tüübiks on määratud “Müügikampaania”.
 • Müügikampaaniate ja hinnakirjade nimetusi saab defineerida mitmes keeles.
  • Aktiveerimiseks võtke ühendust klienditoega.
 • Väli “privateNotes” on nüüd saadaval Actual Reports’I müügidokumentide väljatrükkidel.
 • Lisatud on konfiguratsioonisäte: Seaded → Üldseadistused → Klient → “Registrikood / isikukood peab olema unikaalne”
 • Sõltuvalt konto seadetest on aruandegeneraatorisse lisatud väli “Kauba saaja tarneaadress“ või “Maksja aadress”.

PARANDATUD VEAD

 • Parandatud: Kanada kontodel viidatakse maksudele nüüd üldnimetusega “tax” ja mitte “HST”. “HST” on vaid üks maksuliik.
 • Parandatud: Hinnakohased sätted, mis olid reguleeritud konfiguratsiooni parameetriga “invoice_printout_price_decimals” ei töötanud erinevate arve liikide väljatrükil.
 • Parandatud: Kui kinnitamata pakkumise liiki muuta (nt tellimuseks või arveks), siis saab see nüüd uue numbri, kuna pakkumiste numeratsioon erineb tellimuste ja arvete omast.
 • Parandatud: Kui on määratud, et maatrikstoote variatsioon peab saama väljad kood 3, tootja kood, kood 5/6/7 ja/või kood 8 maatriksi ematootelt, siis nende väljade kustutamine ematootelt kustutab ka vastava info kõikidelt tema variatsioonidelt.
 • Parandatud: Polnud võimalik muuta püsikliendipunktide saldot, kui kliendikaardil oli linnukesega määramata “Kasutada POS’i puutetundliku kasutajaliidesega”.
 • Parandatud: Läbi arvelduskäsu komplekttoodet müües ei läinud laost maha komplekti komponendid.
 • Parandatud: Koguselised hinnakirjad rakenduvad nüüd ka negatiivsetele laokogustele. Näiteks kui on määratud, et hinnakiri rakendub kogustele 5 ja enam, siis rakendub sama hind ka tagastuse puhul (kreeditarve).
 • Parandatud: Kliendikaardil kuvatakse nüüd “kodukaupluse” ja “liitus kaupluses” rippmenüüdes “Tundmatu kauplus” kui süsteem ei suuda tuvastada, mis poed antud kliendi all olema peavad. (Puudutab põhiliselt frantsiisikauplusi)
 • Parandatud: QuickBooks ekspordis vastuolu kõrvaldatud.
 • Parandatud: Detailne allahindluste kohane informatsioon läks arve halduris ülesalvestamisel kaduma.
 • Parandatud: Ostuarve või ostutellimuse printimisel läksid kaduma vabatekstina kirjutatud tooted.
 • Parandatud: Kassatšekkide väljatrükil pole enam laekumised ümardatud välismaistesse valuutadesse. (Põhiliselt puudutab Kanada kontosid)
 • Parandatud: Tooteimpordiga ei kirjutata enam KM-määrasid üle (kui impordifailis puuduvad KM-määrad).
 • Hankija hinnakirjast või tavalisest hinnakirjast tootekaarti avades, avatakse see nüüd uues aknas.
 • Parandatud: Kui müügidokument sisaldas põhiliselt vabateksti ridu, siis klienti vahetades mõnikord ei avanenud hüpikaken “Kas soovite hindu uuendada?”.
 • Parandatud: Mitme müügidokumendi väljaprintimisel aeg-ajalt prinditi dokumendid üksteise peale.
 • Parandatud: Ostudokumentide, arvelevõtmisaktide, mahakandmisaktide ja laoliikumiste (üle)salvestamisel ei teki rohkem ebaõnnestumisi, kui toiming võtab aega rohkem kui 30 sekundit. Nüüd on ajalimiit tõstetud 5 minutile.
 • Parandatud: Müügidokumendi kustutamisel eemalduvad nüüd ka seosed teiste dokumentidega.
 • Mõndadel Läti müügiarvete väljatrükkidel olid “Maksja” ja “Kauba saaja” väljad omavahel vahetuses.