Motiveerige oma müügimeeskonda ja edendage ettevõtlust!

Kui omate jaemüügiketti või väikest omatöötajatega poodi, pole te pelk ettevõtte omanik vaid ka meeskonnajuht. Õige motivatsiooniga meeskonna juhtimine võib eduka ettevõtluse saavutamisel paljutki muuta. Selles artiklis ei räägi me sellest, „kuidas töötajaid kantseldada“ vaid arutame sammude üle, mis viivad eduka müügiesindajate meeskonnani. See teekond algab õigest motivatsioonist.

Motiveerimine ei tähenda vaid rahalist preemiat

Ettevõtte omanike või müügiesindajate juhtidena püüame oma töötajaid innustada rahaga. Preemiad on üks tõhusamaid vahendeid müügimeeskonna motiveerimiseks, aga kas sellest piisab? Mitte päris.

Iga motivatsioonivahend ei toimi iga inimese puhul. Võib-olla ei motiveeri kõiki su müügiinimesi tavapärane preemia, kuna nad ei usu omaenda sooritusse või ei eruta neid preemia harjumuspärane laekumine. Lisaks võib preemiate kasutamine ainsa motivatsioonivahendina kahjustada organisatsioonikultuuri, mis tipneb sellega, et müügimeeskonnal pole enam põhjust teie heaks töötada. Pikas perspektiivis võib see töötajate seas põhjustada hulgaliselt rahulolematust.

Suhted, mida müügiesindajad klientidega loovad, panevad aluse kogu organisatsioonile – mitte ainult üksikmüükide mõttes, vaid kogu maine ja kasvu vaates. Ettevõte on oma müügiesindajate nägu. Seega on oluline ka see, mida nad teie ettevõttest arvavad ja miks nad teie juures töötavad.

Kui tahate töötada pikaajaliselt eduka meeskonnaga, tuleks töötajatele anda muidki põhjuseid peale raha. Hea organisatsioonikultuur rõõmustab töötajaid. Neil on seeläbi rohkem põhjust end õnnelikuna tunda ja oma karjääriga rahul olla. Organisatsioonikultuuri loomine eeldab pikaajalisi investeeringuid. Läbipaistvus, rõõmsam töökeskkond ning kahepoolne kommunikatsioon juhtkonna ja töötajate vahel on taolise kultuuri loomise ühed olulised nurgakivid. Kui töötajad võtavad teie väärtused omaks, näevad nad vaeva nende väärtuste ülalhoidmise, mitte ainult raha nimel.

Loomuomane motivatsioon

Sisemine motivatsioon tekib ettevõttesisesest tunnustusest, mis võib esineda mitmel erineval kujul. Vajame ülesande sooritamiseks alati isiklikku põhjust. See võib olla majanduslik põhjus, edendada meie karjääri või olla kasulik organisatsioonile kus töötame. Mida motiveeritumad me oleme, seda innustunumalt saame asjad tehtud ja saavutame oma eesmärgid. Rõõmsam töökeskkond ja võimalus ennast või organisatsioonikultuuri arendada võivad tõsta teie töötajate sisemist motivatsiooni.

Töötajatesse investeerimine hariduse või koolituste näol näitab, et väärtustate nende tulevikku ja edu teie organisatsioonis. Samal ajal loote hea väljaõppega ja hästi motiveeritud müügimeeskonna ettevõtte tulevikuks. Koolitused sümboliseerivad enesearendust olemasoleval töökohal ja igaüks püüab oma karjääri edendada. Kui seda võimaldavad tööandjad, on see seda väärtuslikum.

Teisest küljest vajame me enese edendamiseks ka väljakutseid. Kui olemasolev töökoht meile enam väljakutseid ei paku, kui kolleegid ei ole konkurentsivõimelised ja kõik tundub liiga lihtne, kipub kaduma motivatsioon edasi tegutseda. Väikeste väljakutsete pakkumine aitab müügiesindajaid ja müügijuhte motiveerida. Lisaks võib organisatsioonikultuurile kasu tuua ka iga-aastaste võistluste korraldamine, millest võiks saada eriline traditsioon. Püüdke koostada erilisi ülesandeid ja pakkuda huvitavaid auhindu, et töötajates teie tegevuste vastu huvi äratada.

Müügijuhtide või müügiesindajate motiveerimine eeldab siiraid suhteid. Mida paremini te oma töötajaid tundma õpite, seda rohkem saate infot nende huvide, probleemide ja ambitsioonide kohta. See on meeskonna juhtimiseks vajalike motivatsioonivahendite leidmiseks parim viis.