Erply kliendid ei pea isikuandmete andmekäitlustrahve kartma

Viimastel päevadel on kõneainet tekitanud aasta pärast kehtima hakkav isikuandmete kaitseregulatsioon* mille vastu eksimisel ähvardab Eesti ettevõtjaid hiigeltrahv. Hea uudis kõikidele Erply äritarkvara klientidele on see, et Erply andmekaitsepoliitika on juba täna järgmisel aastal rakenduva direktiivi ja määrusega kooskõlas.

Uus isikuandmete kaitsepoliitika on Euroopa Liidu kodaniku kasuks

Täna võivad Eesti ettevõtted pidada klientidelt saadud andmeid justkui enda omaks. Tulevikus see olukord muutub. Uued andmekaitseregulatsioonid tagavad Euroopa Liidu kodanikele rohkem oma andmetega seotud õigusi. Inimesed saavad õiguse igalt ettevõttelt küsida, milliseid andmeid tema kohta kogutud on, kuidas ja milleks neid kasutatakse, ning kuidas neid hoitakse. Samuti saavad inimesed õiguse nõuda oma andmete kustutamist.

Erply on üks esimestest ettevõtetest Eestis, kelle tarkvara vastab juba täna uutele nõuetele

Lisaks kaitstud serverikeskustele, piisavatele turvaprotokollidele, krüpteerimisele ja kaheastmelisele autentimisele on Erply loonud protsessid ka isikuandmete andmepäringutele kiireks vastamiseks ja isikuandmete käitlemiseks vastavalt seaduse nõuetele (sh näiteks andmete eemaldamine). See tähendab, et Erply äritarkvara kliendid tegutsevad juba tänasel päeval vastavalt järgmise aasta andmekaitsenõuetele.

Uus Euroopa Liidu andmekaitsemäärus võib firmadele trahvid kaela tuua

2018. aasta maikuus jõustuv Euroopa Liidu määrus muudab andmete ebaõige käitlemise eest ohustavad ja miljonitesse eurodesse küündivad trahvid igale Eesti ettevõttele kohalduvateks. Trahvirisk võib realiseeruda juhul, kui ettevõtted või nende äritarkvara pakkujad uutele reeglitele vastavaid andmekaitseprotsesse selleks ajaks kasutusele ei võta. Erply kliente aga trahv ei ohusta.

Muudatused puudutavad kõiki Eesti ettevõtteid

Delikaatsete isikuandmete ja nende töötlemisega puutuvad kokku kõik Eesti ettevõtted. Lõviosa müügiettevõtetest kogub ja käitleb kliendiandmeid. Kliendiandmete käitlejad peavad järgmisel aastal tegema tööprotsessidega seonduvaid ja tarkvaralisi muudatusi. Need firmad, kes kliendiandmeid otseselt ei kogu ega talleta, säilitavad ja töötlevad aga igal juhul oma töötajate (ja nende lähedaste) andmeid. Seeläbi puudutab uus andmekaitsepoliitika ka neid. Mida suurem on ettevõte, seda enam tuleb panustada, et muudatustega kaasas käia.

Erply äritarkavarale üleminek on samm seadusekuulekuse suunas

Erply on innovaatiline Eesti ettevõte, kes pakub pilvepõhist ja iPadile kohandatud äritarkvara. Erply pakub nii jaemüügitarkvara, laotarkvara kui ka raamatupidamistarkvara. Erply käib kiiresti muutuvas maailmas trendidega kaasas – ja sina käid koos meiega!

 

* http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:119:TOC

 

Liitu kohe:

https://erply.com/liitumine/